Teema

Humanitaarabi

  • Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik annab humanitaarabi, korraldades kogu maailma eri riikides hädaabi- ja arendusprojekte. Projekte viiakse ellu sõltumata abisaajate rahvusest või usust.
  • Humanitaarabi antakse looduskatastroofide, näiteks maavärina või tsunami korral, või inimeste põhjustatud katastroofide, näiteks sõdade ja näljahädade puhul. See võib olla ka osa pikaajalisest võitlusest tõsiste ja pikemat aega kestnud probleemidega, näiteks haigustega.
  • Vaid mõni tund pärast katastroofi teeb Kirik koostööd kohalike omavalitsustega, et selgitada välja, millist varustust ja toitu neil vaja läheb. Seejärel saadetakse vajaminevad vahendid kohe katastroofipiirkonda.
  • Kui koheste vajaduste eest on hoolt kantud, püüab Kirik olla muul viisil abiks ja aidata kogukonda ka pikemaajaliste probleemide korral. Kiriku eesmärk on aidata inimestel saada enesega toimetulevaks, õpetades neile oskusi ja pakkudes ressursse iseseisvaks eluks.
  • Nende abiprojektide elluviimine on võimalik tänu annetustele, mis tulevad peamiselt Kiriku liikmetelt, kuid ka inimestelt üle kogu maailma. Kiriku humanitaarabiks annetatud raha kasutatakse sajaprotsendiliselt abi andmiseks.Kirik hoolitseb ise enda jooksvate kulude eest.
  • Kiriku humanitaarabi teenuste kaudu toetatakse jätkuvalt viit pidevalt käimasolevat ülemaailmset projekti, et aidata inimestel enesega toimetulevaks saada. Nendeks projektideks on vastsündinute elustamiskoolitus, puhta vee projekt, ratastoolide jaotamine, silmaprobleemide ravi ja leetrite vastu vaktsineerimine.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.