Teema

Haridus

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik rõhutab jätkuva ilmaliku ja vaimse hariduse omandamise tähtsust. Kiriku Haridussüsteem (KHS) on kõigi Kiriku haridusprogrammide katusorganisatsioon.

Ülikoolid ja kolledžid

 • Brigham Youngi Ülikool (BYU) Utah’ osariigis Provos võimaldab bakalaureuse- ja magistriõpet rohkem kui 30 000 üliõpilasele.
 • BYU-Hawaiis Hawaiil Laies õpib umbes 2400 üliõpilast. USA 2006. aasta maailmaaruande News and World Report järgi on BYU-Hawaiil rahvusvaheliselt kõige mitmekesisem üliõpilaskond Ameerika Ühendriikides – seal on esindatud rohkem kui 74 riiki.
 • BYU-Idahost ehk endisest Ricksi Kolledžist sai 2000. aastal nelja-aastase õppeprogrammiga ülikool. Idaho osariigis Rexburgis asuv ülikool majutab rohkem kui 11 000 üliõpilast. 2005. aastal sai BYU-Idaho 15. rektoriks Dr. Kim B. Clark, endine Harvardi Ülikooli dekaan.
 • LDS Ärikolledž asub Utah’ osariigis Salt Lake City kesklinnas. Seal on võimalik osaleda ühe- ja kaheaastases kutseõppeprogrammis. Seal õpib ligi 1300 üliõpilast.


Usuinstituudid

 • Usuinstituudid võimaldavad vallalistel 18–30-aastastel Kiriku liikmetel saada usulist õpetust. Sellest võtavad osa ka abielus tudengid. Need tunnid pole mõeldud üksnes Kiriku liikmetele, vaid oodatud on kõik erinevatest uskudest inimesed. 
 • Instituudiõpilased uurivad pühakirju, Kiriku ajalugu ja õpetust ning valmistuvad abieluks ja misjoniks.
 • Tunde annavad nii põhikohaga õpetajad kui ka kohalike juhtide määratud vabatahtlikud.
 • Peale usulise hariduse pakuvad instituudid õpilastele toredat seltskonda ja meelelahutust.

Seminar

 • Seminar on nelja-aastane õppeprogramm põhi- ja keskkooli õpilastele. Sinna on oodatud teismelised kõikidest uskudest.
 • Õpilased uurivad terve kooliaasta ühte pühakirjaraamatut: Vana Testamenti, Uut Testamenti, Mormoni Raamatut või Õpetuse ja Lepingute raamatut. Selleks ajaks, kui õpilane seminari lõpetab, on ta läbi uurinud kõik neli pühakirja.
 • Kogukondades, kus viimse aja pühasid on palju, käivad õpilased seminaris riiklikult usuõpetuse jaoks määratud ajal tavalise koolipäeva jooksul. Teistes maailma paikades käivad õpilased seminaris kas enne või pärast kooli. Mõnes kohas, kus vahemaad on suured ja kus ei ole palju viimse aja pühadest teismelisi, läbivad õpilased nelja-aastase õppekava koduõppe programmi raames.
 • Tunde annavad nii põhikohaga õpetajad kui ka vabatahtlikud.
 • Kogu maailmas on ligi 350 000 seminariõpilast.


Alalise Hariduse Fond
2001. aasta märtsis teatas Kiriku endine president Gordon B. Hinckley Alalise Hariduse Fondi loomisest, et võimaldada liikmetel omandada haridus ja saada väljaõpe, mis annab neile paremad võimalused oma kodumaal tööd leida. Toetust võivad taotleda kõik noored mehed ja naised väljaspool Ameerika Ühendriike. Fond annab õpilasele madala intressiga laenu õppemaksu tasumiseks ja raamatute ostmiseks. Pärast kooli lõpetamist maksab õpilane laenu kaheksa aasta jooksul tagasi. Fondi rahastatakse Kiriku liikmete annetustest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.