Teema

Eutanaasia ja elu pikendamine

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik usub elu pühadusse ja ei poolda seega eutanaasiat. Eutanaasiat defineeritakse kui kellegi elu tahtlikku lõpetamist ravimatu olukorra või haiguse puhul. Sellise tahtliku teoga lõpetatakse kellegi elu ja seda võib võrrelda enesetapule kaasaaitamisega. Sellisel moel kellegi elu lõpetades rikutakse Jumala käske.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik ei usu, et eutanaasia on sama mis inimesel loomulikul moel surra laskmine, kui isikult eemaldatakse elu kunstlikult alal hoidvad vahendid, nagu tehakse näiteks pikaajalise haiguse puhul. Kui on ilmne, et inimene on suremas haiguse või õnnetusjuhtumi tagajärjel, siis tuleks selles näha õnnistust ning igavese eksistentsi eesmärgipärast osa. Liikmed ei pea tundma kohustust pikendada surelikku elu, kasutades selleks ebamõistlikke vahendeid. Selliseid otsuseid peaksid langetama pereliikmed, kes on saanud kompetentse meditsiinilise hinnangu ning paastumise ja palve kaudu otsinud jumalikku juhatust.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.