Teema

Esimene Presidentkond

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikut juhivad 15 apostlit, keda peetakse prohvetiteks, nägijateks ja ilmutuse saajateks. Mees, kes on teeninud apostlina kõige pikemat aega, on Kiriku president ja ta valib inspiratsiooni kaudu kaks apostlit enda nõuandjateks. Need kolm isikut moodustavad Esimese Presidentkonna, mis on Kiriku kõrgeim juhtorgan. (Et leida informatsiooni ülejäänud kaheteistkümne apostli kohta, vaata märksõna Kaheteistkümne Apostli Kvoorum, mis on Kiriku teine kõige kõrgem juhtorgan.)

Esimese Presidentkonna liikmed on Jeesuse Kristuse erilised tunnistajad, kes on kutsutud õpetama ja tunnistama Temast kogu maailmale. Nad reisivad tihti ja kõnelevad suurtele liikmegruppidele ja huvitatud mitteliikmetele ning kohtuvad kohalike juhtidega.

Kui nad ei reisi, peavad Esimese Presidentkonna liikmed nõu teiste Kiriku üldjuhtidega ülemaailmset Kirikut mõjutavate teemade üle, nagu misjonitöö, templite ehitamine, vaimne ja ajalik hoolekanne, ja veel palju muu üle.

President Russell M. Nelson, president Dallin H. Oaks ja president Henry B. Eyring moodustavad Esimese Presidentkonna.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.