Pressiteade

COVID-19 mõju misjonäride koolituskeskustele

Alates 16. märtsist 2020 koolitatakse kõiki misjonäre, kes peaksid minema misjonäride koolituskeskustesse Provos Utah’s või Prestonis Inglismaal, videokonverentsi vahendusel.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum saatsid 11. märtsil 2020 järgmise kirja Kiriku liikmetele kogu maailmas. Kiriku kõrgemad juhid teatasid märkimisväärsetest muudatustest misjonäride koolituskeskuste tegevuses Provos Utah’s ja Prestonis Inglismaal. (Vt samuti teist kahte Esimese Presidentkonna kirja, mis saadeti kolmapäeval ja mis teatasid tähtsatest uuendustest 2020. a kevadise üldkonverentsi formaadis ja piirangutest suurearvulistele liikmete kogunemistele.)

Kallid vennad ja õed!

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikule on tähtis hoolitseda meie misjonäride ja inimeste, kellega nad kohtuvad, tervise ja turvalisuse eest. Pidasime nõu ülemaailmsete valitsus-, kiriku- ja meditsiinijuhtidega COVID-19 viiruse levimise üle. Oleme palvemeelselt kaalunud seda muutuvat olukorda ja võtame lisasamme misjonäride koolituskeskustes, et kaitsta misjonäre ja hoida ära viiruse võimalikku levikut.

Alates 16. märtsist 2020 koolitatakse kõiki misjonäre, kes peaksid minema misjonäride koolituskeskustesse Provos Utah’s või Prestonis Inglismaal, videokonverentsi vahendusel. Teised misjonäride koolituskeskused jätkavad tegutsemist tavapäraselt, kuid ei võta vastu misjonäre regioonidest, kus valitsusametnikud liikumist piiravad. Misjonäre nendest piirkondadest koolitatakse samuti videokonverentsi vahendusel.

Usume, et see ajutine virtuaalkoolitusprogramm aitab valmistada misjonäre ette teenimiseks ja samal ajal vähendab nakkushaigusesse haigestumise riski.

Igat misjonäri informeeritakse tema koolituse pikkusest, ajakavast ja muust logistikaga seotust tema misjoni algusaja lähenedes. Kui misjonärid on lõpetanud oma veebikoolituse, reisivad nad otse määratud misjonile.

Me jätkame sündmuste käigu jälgimist ning teeme muudatusi vastavalt vajadusele.

Me armastame oma misjonäre ja nende peresid ning oleme tänulikud nende soovi eest teenida Issandat. Me loodame, et nad kasutavad seda ainulaadset koolituskogemust, et valmistuda imeliseks kristliku teenimise perioodiks.

Parimate soovidega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.