Pressiteade

COVID-19 ja selle mõju viimse aja pühadele ümber maailma

Kirik jätkab sündmuste käigu jälgimist

Kirik andis välja järgmise avalduse:

Hiljutine mure seoses COVID-19-ga (koroonaviirus) on tekitanud palju avalikkuse tähelepanu ning see on põhjustanud olulisi muudatusi seoses reisimise, isikliku suhtluse ning terviseametnike antud juhistega, kuidas tegeleda kasvava murega.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on neid arenguid hoolikalt jälginud ning võtab mitmetes piirkondades kasutusele erinevaid meetmeid, et pakkuda abi, aidata misjonäridel olla kaitstud ning tõhusad, tegeleda liikmete turvalisuse murega ja planeerida eelseisvaid sündmusi. Need meetmed võetakse kasutusele, et täita erinevate riikide valitsuste terviseorganisatsioonide välja antud parimaid tavasid või juhiseid.

Misjonitöö

Kirik võtab kasutusele meetmeid, et vähendada misjonäride arvu piirkondades, kus viirus on suurimaks mureallikaks. Need meetmed annavad misjonijuhatajatele suurema paindlikkuse, et tagada misjonäride tõhusus ja turvalisus ning piisava ruumi olemasolu, et majutada misjonäre, kui nad peavad lahkuma linnadest, kus nakkusoht on kõige suurem.

Need meetmed kehtivad järgmistel misjonitel:

 • Kambodža Phnom Penhi misjon
 • Jaapani Fukuoka misjon
 • Jaapani Kobe misjon
 • Jaapani Nagoya misjon
 • Jaapani Sapporo misjon
 • Jaapani Põhja-Tokyo misjon
 • Jaapani Lõuna-Tokyo misjon
 • Korea Busani misjon
 • Korea Souli misjon
 • Korea Lõuna-Souli misjon
 • Mongoolia Ulaanbaatari misjon
 • Singapuri misjon
 • Tai Bangkoki misjon

Kambodža, Korea, Singapur, Tai: Kõik tulevased misjonärid, kes valmistuvad nendel misjonitel teenima või kes on nendest riikidest pärit, kas lükkavad oma misjoni alguskuupäeva edasi või saavad ajutise ülesande. Lisaks lähevad varem koju kõik nendel misjonitel teenivad misjonärid, kelle teenistusaeg on juba lõppemas. Kõik vanemmisjonärid ning krooniliste haigustega noored misjonärid saadetakse koju või nad määratakse ajutiselt teenima misjonile oma koduriigis. Osa vanemmisjonäre toetab misjonit jätkuvalt kaugelt.

Jaapan: Kõik Jaapanis teenima valmistuvad misjonärid kas lükkavad oma misjoni alguskuupäeva edasi või saavad uued ajutised ülesanded.

Mongoolia: Kõik misjonärid, kes ei ole Mongooliast pärit, saadetakse ajutiselt riigist välja. Need, kelle misjoni lõpukuupäev on lähedal, naasevad koju varem ning teised saavad uued ajutised ülesanded.

Kõikidel koju naasvatel misjonäridel palutakse ennast 14 päevaks isoleerida, järgides Maailma Terviseorganisatsiooni ja Ameerika Ühendriikide Haiguste Kontrolli ja Ärahoidmise keskuse juhiseid.

Nendesse riikidesse jäävad misjonärid võtavad terveks püsimise eesmärgil kasutusele ettevaatusabinõud, kaasa arvatud nii palju kui võimalik oma kodudes püsimine, teiste inimestega suhtlemise vältimine ja telefoni või muu tehnoloogia vahendusel õpetamine.

Kõikidele misonäridele, hoolimata sellest, kus nad teenivad, on meelde tuletatud järgida haigestumise vältimiseks ennetavaid tervisetavasid. On oluline märkida, et üldiselt ei ole noored misjonärid koroonaviirusest tekkivate tõsiste tüsistuste riskirühmas.

Templis kummardamine

Mitmed templid on suletud murest töötajate ja külastajate suhtes. Suur osa templitöötajatest ja -külastajatest pärinevad vanemast põlvkonnast, kellel on suurem tõenäosus koroonaviiruse tüsistuste suhtes. Need sulgemised on kooskõlas kohalike avalike terviseorganisatsioonide soovitustega. Ajutiselt on suletud järgmised templid:

Taipei tempel Taiwanis

Seouli tempel Koreas

Fukuoka tempel Jaapanis

Sapporo tempel Jaapanis

(Varem renoveerimiseks suletud)

Hongkongi tempel Hiinas

Tokyo tempel Jaapanis


Jumalateenistused

Piirkonna juhatuse suunamisel on osa piirkondi piiranud või ajutiselt tühistanud liikmete kogunemisi, kaasa arvatud pühapäevased jumalateenistused. Nende seas on järgmised asukohad:

 • Hong Kong
 • Mongoolia
 • Korea
 • Jaapan

See tähendab lühendatud pühapäevaseid jumalateenistusi mõnedes piirkondades (ainult sakramendikoosolek) või jumalateenistuste tühistamist teistes kohtades. Olukordades, kus liikmed ei saa jumalateenistuseks kokku koguneda, nad õpivad, õpetavad ning võtavad osa sakramendist perekondadena, nagu kohalikud preesterluse juhid on juhendanud.

Üldkonverents

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond teatas täna, et juhtide istungid üldjuhtidele, piirkonna seitsmekümnetele ja juhtivatele ametikandjatele, mis peaksid praeguse ajakava järgi toimuma 2.–3. aprillil 2020 seoses kevadise üldkonverentsiga, lükatakse edasi kuus kuud – need toimuvad selle aasta 1.–2. oktoobril. Seetõttu on kõik väljaspool Ameerika Ühendriike teenivad üldjuhid ja kõik piirkonna seitsmekümned vabastatud osalemisest üldkonverentsil Salt Lake Citys.

Lisaks sellele, valitsuste ja terviseorganisatsioonide avalduste valguses innustatakse väljaspool Ameerika Ühendriike elavaid Kiriku liikmeid mitte reisima Ameerika Ühendriikidesse, et üldkonverentsi istungitel osaleda.

„Rohkete hoiatuste pärast ja suurest murest ülemaailmse tervise pärast ning kaastundest kõigi vastu, keda COVID-19 viirus mõjutanud on, lükkame edasi eeloleva üldkonverentsiga seotud juhtide koosolekud,” ütles Esimene Presidentkond oma avalduses. „Soovime olla head maailmakodanikud ja anda endast parima, et haiguse levikut piirata. Samuti soovime leevendada meie juhtide, liikmete ja nende perede muret seoses reisimise ebakindlusega praegusel ajal.”

Edasi lükatakse ainult konverentsile eelnevad juhtide koosolekud. Hetkeplaanide kohaselt toimuvad 2020. a kevadise üldkonverentsi istungid plaanipäraselt.

„Oleme tänulikud, et kõik liikmed, kes ei reisi Salt Lake City’sse, saavad vaadata kevadist üldkonverentsi tehnoloogia vahendusel”, ütles Esimene Presidentkond. „Suure kaastundega palvetame  kõigi eest, kelle elu see haigus mõjutanud on.”

Abi pakkumine

Pärast oma esimest meditsiinimaskide, kaitseprillide ja -ülikondade annetust Hiinale on Kirik saanud mitmeid sarnase abipalveid. Need palved vaadatakse üle ja nendega tegeletakse vastavalt Kiriku võimalustele, kuigi meie võime neid tooteid varuda ja kohale toimetada on piiratud ülemaailmse nõudluse tõttu.

Kokkuvõte

Oleme tänulikud paljude toetus- ja hooleavalduste eest. Kirik jätkab sündmuste käigu jälgimist ning teeb muudatusi vastavalt vajadusele. Me jätkame viiruse poolt mõjutatute eest palvetamist.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.