Pressiteade

Viimse aja pühade „Kiriku lauluraamat” ja „Laste lauluraamat” uuendatakse.

Uuendatud usumuusika peegeldab ülemaailmset liikmeskonda

Kaks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku usumuusika raamatut teevad peagi läbi märkimisväärsed muudatused. Kiriku juhtidele kogu maailmas on saadetud kiri, mis teavitab jumalateenistustel kasutatavate „Kiriku lauluraamatu” ja „Laste lauluraamatu” uuendamisest.

 

Uus muusikakogumik koostatakse mitme järgmise aasta jooksul, et see ühendaks liikmeid ja kajastaks liikmete vajadusi kogu maailmas. Valikute seas on peamised kiriku- ja lastelaulud, mis õpetavad evangeeliumi õpetusi.

Esimese Presidentkonna juhatusel on moodustatud komiteed, et soovitada uuendusi praeguses muusikakogumikus.

Uus muusika kogutakse kokku ühte Kiriku lauluraamatusse ja ühte laste lauluraamatusse, et kõik laulud oleksid saadaval kõikides keeltes. Lisaks trükitud raamatutele salvestatakse lauludele uus audio. Muusika on saadaval internetis kohe, kui uued raamatud on saadaval. Trükitud laulikud ei sisalda rahvushümne.

Püha muusika on olnud viimse aja pühadele tähtis taastamisaja algusaegadest peale. Praegust lauluraamatut uuendati aastal 1985.

Piirkondlikud või kohalikus keeles olevad lisalaulud kiriku ja laste lauluraamatus tehakse liikmetele kättesaadavaks ka digitaalvahendite kaudu.

Uusi originaalseid kiriku- ja lastelaule ning laulusõnu ilma muusikata või muusikat ilma sõnadeta võib esitada komiteele kaalumiseks aadressil newmusic.lds.org. Üks isik võib esitada kuni viis kirikulaulu ja viis lastelaulu. Samuti võib veebiküsimustiku kaudu anda tagasisidet olemasoleva muusika kohta. Uued laulud tuleb esitada 1. juuliks 2019.

Helilooja või autor peab muusika või sõnade esitamiseks looma kontoprofiili, kasutades oma VAP kontot. Igaüks (liige või mitteliige) võib teha endale tasuta VAP konto aadressil ldsaccount.lds.org.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.