Pressiteade

President Nelson kutsub noori üles osalema maailma suurimas töös

Prohvet ja tema abikaasa pidasid kõne ülemaailmsel noorte küünlavalgusõhtul

Kui te teate, et teie elu juhatab Jumal, siis tunnete võimalikest katsumustest ja pettumustest hoolimata rõõmu ja rahu,” ütles President Russell M. Nelson Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ülemaailmsel küünlavalgusõhtul noortele. President Nelsoniga oli kaasas ka tema naine Wendy. Ajalooline ülekanne toimus Salt Lake City konverentsikeskuses pühapäeval 3. juunil 2018.

 


Noorte väesalk

[Ma] kutsun iga Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku noort naist ja iga noort meest vanuses 12-18 astuma Issanda väesalka, et aidata koguda kokku Iisrael,” ütles president Nelson, kes kutsus mormooni noori võtma osa „suurimast väljakutsest, suurimast eesmärgist ja suurimast tööst maa peal”.

Õde Nelson innustas noori lõpetama enda võrdlemine teistega. „Aeg on jätta need pettekujutlused endast ja teistest sinnapaika. Õigupoolest ei ole teised nii täiuslikud, kui nad näivad, ja teie ei ole nii lootusetult saamatu, kui te arvate.”

Ta andis noortele soovitusi oma sureliku missiooni leidmiseks, näiteks innustas ta neid seisma väljas Jeesuse Kristuse eest, parandama iga päev meelt ja võtma iga nädal sakramenti.

Meil on vabadus valida, kuidas me oma aega ja energiat, andeid ja vahendeid kasutame,” ütles õde Nelson. „Õigupoolest on see, mida me teha otsustame, samuti üks proovilepaneku osa. Valik on teie ja minu.”

Sotsiaalmeedia

President Nelson kutsus noori üles tegema oma elus ohverdusi, muu hulgas seitsmeks päevaks sotsiaalmeediast paastuma. „Valige selleks seitse järjestikust päeva ja proovige järele,” ütles ta.

Ma tõden, et sotsiaalmeedial on ka häid külgi,” sõnas viimse aja prohvet. Aga kui pöörate rohkem tähelepanu sotsiaalmeedia uudistevoole kui Püha Vaimu sosistustele, siis seate end ohtu vaimselt – ja võtate ka riski kogeda suurt üksildust ja depressiooni.”

Sotsiaalmeedia üks varjukülgi on ka võltsreaalsuse loomine,” selgitas ta. „Suur osa sellest, mis eri sotsiaalmeedia seintel ripub, on moonutatud, kui mitte võltsitud.”

Olge valguseks

President Nelson kutsus noori ka ohverdama mitu nädalat järjest iga nädal aega Issanda jaoks, et püsida lepingurajal; palvetada iga päev, et „kõik Jumala lapsed võiksid saada osa Jeesuse Kristuse evangeeliumi õnnistustest” ning et nad näeksid välja, räägiksid, käituksid ja riietuksid nagu tõelised Jeesuse Kristuse järgijad.

Ta õpetas: „Tänu Püha Vaimu kaaslusele võite te läbi näha staarikultuse, mis meie ühiskonda on tabanud. Teie võite olla arukamad kui varasemad põlvkonnad. Ja kui teid mõnikord nimetatakse veidraks, siis kandke seda eristust kui aumärki ja olge õnnelik, et teie valgus selles aina pimenevas maailmas eredalt särab.”

Küünlavalgusõhtu lõpetuseks kutsus president Nelson noori mehi ja naisi uurima trükist „Sulle, noor” ning andma ühe trükise ka oma sõbrale. See Kiriku väljaanne loetleb käitumisnorme noortele sellistes valdkondades nagu kohtamaskäimine, riietumine ja välimus, meelelahutus ja meedia ning kõnepruuk.

See on kõigest teine kord Kiriku ajaloos, mil prohvet on ülemaailmses Kiriku noortele suunatud ülekandes osalenud. President Gordon B. Hinckley kõneles noortele erilisel konverentsikeskuses peetud ülemaailmsel küünlavalgusõhtul 2000. aasta novembris.


 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.