Uudislugu

Vanem Massimo De Feo osaleb Euroopa tuleviku konverentsi kõrgetasemelisel koosolekul

Reedel, 14. jaanuaril 2022 osales vanem Massimo De Feo, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldjuht, religioonidevahelisel koosolekul erinevate Euroopa usuorganisatsioonide kõrgete esindajatega.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Euroopa Komisjoni asepresident, volinik Margaritis Schinas kutsus üles arutlema käimasoleva Euroopa tulevikku käsitleva konverentsi edenemist. Temaga ühines asepresident Dubravka Šuica. COVID-19 pandeemia piirangute tõttu toimus kohtumine veebis.

Kohtumisel osalesid veel rabi Albert GUIGUI (Brüsseli pearabi ja alaline esindaja Euroopa rabide konverentsil), praost Christian KRIEGER (Euroopa Kirikute konverentsi president), Tema Ekstsellents piiskop Rimantas NORVILA (Vilkaviškise piiskop, Leedu), imaam Tareq OUBROU (Bordeaux’ mošee imaam, Prantsusmaa), rabi Michael SCHUDRICH (Varssavi pearabi, Poola), Tema Eminents Kesk- ja Lääne-Euroopa Bulgaaria õigeusu kiriku juhtivpiiskop ANTONII ning teised kristlikud, moslemi, budistlikud ja juudi usujuhid Euroopast.

Kõrgetasemelisel kohtumisel käsitleti paljusid konverentsi teemadel seni jagatud ideid ja ettepanekuid, nagu kliimamuutus, tervishoid, majandus ja tööhõive, digitaalsed muudatused, õigusriik, julgeolek ja ELi välispoliitika ning samuti migratsioon. Konverents peaks jõudma lõpule 2022. aasta kevadeks.

Selles kontekstis puudutas vanem De Feo kliimamuutusi, selgitades: „Usklike inimeste jaoks ei ole meie planeedi kaitsmine ja säilitamine ainult ellujäämise küsimus. See on meie kodu ja me peame seda Jumala loominguks ja kingituseks.”

Seejärel keskendus ta migratsioonile. Oma kommentaarides hoiatas ta, et „see on kõigist teemadest kõige polariseerivam”, kutsudes ELi institutsioonide esindajaid üles mitte ühtegi neist häältest kiiresti kõrvale heitma. Ta ütles, et „Kirikuna jätkame pagulaste ja migrantide abistamist ja toetamist, tehes koostööd valitsuse organisatsioonide ja valitsusväliste organisatsioonidega, nagu oleme teinud peaaegu 40 aastat alates meie ülemaailmsete humanitaarabimeetmete algusest”.

Samuti tuletas ta Euroopa Komisjonile meelde, et „diskrimineerimise vältimiseks ja iga sisserändaja inimväärikuse austamiseks on vaja tõelist solidaarsust”. Vanem De Feo rõhutas lõpetuseks Kiriku pühendumust kõigi Jumala laste heaolule Euroopas ja rahvusvahelisel tasandil. Pärast juhtide avakõnesid võimaldas arutelu osalejatel ülejäänud teemasid arutada.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik, kristlik usk, millel on pool miljonit liiget Euroopas, püüab teha koostööd valitsusasutustega ning samuti rahvusvaheliste valitsusväliste organisatsioonide, usuorganisatsioonide ja kodanikuühiskonnaga.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.