President Nelson kõnelemas .jpg
Uudislugu

Prohvet kõneleb viimse aja pühadele Euroopas

Viimse aja pühad saavad Jeesuse Kristuse evangeeliumi abil muuta Euroopa tulevikku

Pühalikul koosolekul pühapäeval, 23. jaanuaril 2021 pöördus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku president Russell. M. Nelson Kiriku liikmete poole erinevates Euroopa riikides.

„Palvetage ja otsige võimalusi jagada rõõmu, mille olete evangeeliumis leidnud,” ütles prohvet. „Teid võib üllatada, kuidas Issand teie palvetele vastab. ‥ Teil on suurepärane võimalus, et leida Iisraeli lapsed, kes elavad Euroopas või tulevad sinna.”

President Nelson ütles, et selline tegevus muudab sõna otseses mõttes Euroopa tulevikku. „Mul on teisse täielik usk, mu kallid vennad ja õed. Te olete selleks sündinud. Tänu teile on Euroopal enneolematu tulevik!”

Selles 48 riigis toimunud ülekandes liitusid prohvetiga tema abikaasa, õde Wendy Nelson, ning Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige vanem David A. Bednar koos oma abikaasa, õde Susan Bednariga.

Kuigi Euroopas valitseb ilmalikkus, väljendas president Nelson eelseisvate päevade suhtes vankumatut optimismi.

„Ma ei ole [praeguse tegelikkuse] suhtes naiivne,” ütles ta. „Kuid vennad ja õed, ärge kunagi unustage, et evangeeliumi taastamine sai alguse selleks, et kõik mehed ja naised võiksid teada, et see on tõsi!”

President Nelson, kes juhtis Kiriku tööd Euroopas aastatel 1985–1990, pööras pühapäeval erilist tähelepanu noortele ja noortele täiskasvanutele.

„Paljud teie sõbrad püüavad mõista, miks nad siin maa peal on. Nad tahavad teada, kas elul on mõte ja eesmärk. Nad tahavad maailma muuta. Nad ei tea, keda usaldada,” ütles president Nelson. „Kas te mõistate, et teil on need vastused, mida teie sõbrad otsivad?”

Neid, kellel ei ole Kiriku õpetuste tõesuses kindlat veendumust, julgustas president Nelson küsima ja otsima. „Küsimuste olemasolu ei tähenda, et teil pole tunnistust. Kui te teate, et Jeesus on Kristus ja et Tema evangeelium on taastatud, et Mormoni Raamat on Jumala sõna ja et prohvetid kõnnivad tänapäeval maa peal, siis on teil tunnistus. Teie jätkuv uurimine ja otsimine õnnistavad teid aja jooksul suurema mõistmisega.”

Samuti hoiatas prohvet noori ja noori täiskasvanuid, et nad keskenduksid sellele, mida nad teavad. „Kuulake allikaid, mida võite usaldada. Otsige vastuseid oma küsimustele palve, pühakirjade uurimise ning prohvetite, nägijate ja ilmutajate sõnu uurides.”

Kiriku liikmed toetavad Russell M. Nelsonit kui prohvetit. Kiriku õpetuste kohaselt on Jumal määranud prohveti evangeeliumi tõdede õpetajaks, ilmutajaks ja tunnistajaks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.