Pressiteade

Vanem ja õde Bednar kutsuvad üles noori täiskasvanuid „paluma, otsima, koputama”, et leida vastuseid elu küsimustele.

„Ma luban, et kui [otsite vastuseid] siiralt ja järjekindlalt Issanda ajakava ja Tema tahte järgi, siis leiate küsimustele ja muredele, millega elus silmitsi seisate, alati vastuseid,” ütles vanem David A. Bednar Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist.

Need sõnad lausus ta ülemaailmsel noortele suunatud näost näkku ülekandel, mis toimus pühapäeval, 12. septembril 2021. Vanem Bednar jagas koos abikaasa Susaniga Kristuse-keskseid sõnumeid 18–30-aastaste täiskasvanutega enam kui 13 riigist. Seda üritust, mis toimus nii virtuaalset kui ka füüsiliselt kohapeal, edastati Utah’ osariigis Salt Lake Citys asuvast konverentsikeskuse teatrisaalist.

Osalejad esitasid vanem ja õde Bednarile küsimusi oma elu isiklike, vaimsete ja emotsionaalsete aspektide kohta.

„Mida me saame teha, et mõista Jumala tahet meie ja meie isikliku eluga seoses?” küsis Howard Saavedra Utah’st. „Kaotasin veidi enam kui kaks kuud tagasi vähkkasvaja tõttu oma naise ja tean, et kogu meie elu on Jumala kätes.”

„Suur tänu selle liigutava ja väga tundliku küsimuse eest,” ütles vanem Bednar. „Meie ellu tuleb erisuguseid asju ja te kirjeldasite just oma abikaasa traagilist kaotust väga noores eas. ‥ Päästja lepitus on see, mis heastab kõik.”

Apostel ja tema abikaasa keskendusid taevasele väele, mis meile osaks saab, kui noored täiskasvanud „paluvad, otsivad, koputavad” (ülekandeteema, mis põhineb kirjakohal Matteuse 7:7–8).

„Sain rohkem jõudu oma nõrkustest ülesaamiseks,” jagas 19-aastane Thricia Diores, kes osales virtuaalselt Devaost, Filipiinidelt.

Diores ütles, et sai hiljuti üle isiklikust katsumusest tänu sellele, et oli oma evangeeliumiõpingutes ja isiklikes palvetes sihipärasem.

Bednaritega vesteldes selgitas Diores, et rakendas seda põhimõtet pärast seda, kui oli vaadanud 2021. aasta juunis toimunud ülemaailmset näost näkku ülekannet vanem Neil L. Anderseniga Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. Ta meenutas, et oli kuulnud vanem Anderseni andmas nõu naisele, kes soovis tugevdada oma suhet Jeesuse Kristusega ja leida seeläbi viisi isiklike probleemide lahendamiseks.

„[Vanem Andersen] küsis temalt: „Mida tähendab olla meie usuga sihipärane?” Diores ütles vanem ja õde Bednariga vesteldes: „Minu jaoks tähendab sihipärasus seda, et võtan teadlikult aega ja pingutan, et teha iga päev neid väikeseid ja lihtsaid asju, mis mind Päästjaga lähendavad.”

„Meie tänaõhtuste vestluste teemaks on olnud soov järgida meie Päästjat Jeesust Kristust ja saada enda jaoks teada, mida Ta on õpetanud ja mida me peaksime tegema,” ütles vanem Bednar.

„See on igaühe jaoks isiklik kogemus, kui me Tema juurde tuleme ja anname oma elus osa Tema lepitavale ohverdusele,” ütles õde Bednar.

Bednarid meenutasid ka peamisi õppetunde, mida on jaganud ülemaailmsed usujuhid enam kui 20-l varem toimunud küsimuste-vastuste üritusel Aafrikas, Aasias, Euroopas, Ladina-Ameerikas, Vaikse ookeani piirkonnas ja Ameerika Ühendriikides.

„Selline minevikuülevaade võib aidata meil meelde tuletada asju, mida peaksime meeles pidama, mõelda pühendumistele ja neid uuendada ning olla paremini valmis tuleviku võimalusteks ja väljakutseteks,” rääkis vanem Bednar.

„Me elame maailmas ja väga raskel ajal, mis erineb suuresti varasematest aegadest,” ütles 25-aastane Aitana Alapa Utah’ osariigist Woods Crossist. „Arvan, et need sündmused on olulised, et aidata meil teada, mida teha.

Kui tunnen Issanda armastust meie vastu Tema prohvetite ja inspireeritud Kiriku juhtide kaudu, aitab see mul tunda armastust, mis Issandal on minu ja kõigi minu noorte täiskasvanud sõprade vastu,” ütles 27-aastane CJ Madsen Provost Utah’ osariigist.

„Nad tahavad Päästjat järgida,” ütles vanem Bednar pärast ürituse lõppu. „Teadmises, et noored üle kogu maailma on pühendunud sellele õigemeelsele soovile, peitub suur vägi.

Ma tahaksin, et nad lahkuksid sellelt ürituselt teadmisega, et neid armastatakse ja et Päästja armastab neid, et nad kuuluvad Kirikusse, kus neist hoolitakse, ja et nad saavad paluda, otsida ja koputada ning saada oma küsimustele vastuseid,” ütles õde Bednar.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.