Pressiteade

Vanem ja Õde Soares põdesid COVID-19 leebemas vormis

Kiriku pressiesindaja Eric Hawkins andis välja järgmise avalduse 08. jaanuaril 2021:

Vanem Ulisses Soares Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist ja tema naine põdesid COVID-19 leebemas vormis pühade puhkuse ajal. Nad olid mõlemad kodus, kiriku juhtide juurest eemal ja olid võimelised täielikult taastuma enne tööle naasmist.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.