Pressiteade

Esimene Presidentkond ja üle 70-aastased apostlid vaktsineeritakse
COVID19 viiruse vastu

Kiriku abil on immuniseeritud alates 2002. aastast ligikaudu 117 miljonit inimest

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kaheksa seeniorjuhti said esimese COVID19

vaktsiinidoosi Salt Lake Citys teisipäeva hommikul. Need juhid kvalifitseeruvad Ameerika
Ühendriikides Utah’osariigis vaktsiinile, kuna nad on vanemad kui 70aastased.
Tervishoiutöötajatel, hädaabiosutajatel ja elanikel, kellel on Covid-19 haigestumise korral
suur risk haiglaravi vajada, oli võimalik lasta end vaktsineerida möödunud nädalatel.

Vaktsineeriti kõik kolm Esimese Presidentkonna liiget, viis Kaheteistkümne Apostli
Kvoorumi liiget ja enamiku abikaasad: president Russell M. Nelson ja ta abikaasa
Wendy, president Dallin H. Oaks ja ta abikaasa Kristen, president Henry B.
Eyring, juhataja M. Russell Ballard, vanem Jeffrey R. Holland ja ta abikaasa
Patricia, vanem Dieter F. Uchtdorf ja ta abikaasa Harriet, vanem Quentin L. Cook ja ta
abikaasa Mary ning vanem D. Todd Christofferson ja ta abikaasa Kathy.

 

Esimese Presidentkonna vaktsineerimisteemaline teadaanne

Esimene Presidentkond väljastas teisipäeval vaktsineerimise ja immuniseerimise tähtsuse
osas seoses ennetatavate haigustega järgmise teadaande:

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on toetanud vaktsineerimist sõnade ja
tegudega mitme põlvkonna vältel. Kiriku toimeabialaste jõupingutuste juures on
tähtis osa elupäästvate vaktsiinide rahastamisel, levitamisel ja manustamisel.
Vaktsineerimine on aidanud langetada või peatada selliste laastavate
nakkushaiguste levikut nagu lastehalvatustõbi, difteeria, teetanus, rõuged ja leetrid.
Asjatundlike meditsiinitöötajate manustatud vaktsiinid kaitsevad tervist ja elu.
Kui see pandeemia levis üle kogu maailma, lõpetati Kirikus viivitamatult koosolekute
pidamine, suleti templid ja piirati muid tegevusi, kuna me soovime olla head
maailmakodanikud ja anda oma panuse pandeemiaga võitlemisel.
Praegusel hetkel arendatakse COVID19 vaktsiine, mille nimel on palju tööd tehtud,
palvetatud ja paastutud, ning osa neist juba manutakse. Kohalike terviseametnike
juhatusel pakuti vaktsiine esmalt tervishoiutöötajatele, hädaabiosutajatele ja
elanikele, kellel on Covid-19 haigestumise korral suur risk haiglaravi vajada.
Vanusest lähtuvalt on nüüd ka Kiriku üle 70aastastel seeniorjuhtidel heameel
vaktsineerimisvõimalusest osa saada.
Kirik innustab oma liikmeid, töötajaid ja misjonäre head maailmakodanikud olema ja
pandeemiat maha suruda aitama, kaitstes ennast ja teisi ning lastes end sobiva

võimaluse tekkides immuniseerida. Me soovitame, et liikmed peaksid
vaktsineerimisotsuse langetamisel võimaluse korral nõu asjatundlike
meditsiinitöötajatega, kellega oma isiklikku seisundit ja vajadusi arutada.

Kirik on juba pikemat aega immuniseerimist toetanud

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on pidanud vaktsineerimist ja immuniseerimist
oluliseks aastakümneid. „Me innustame Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku
liikmeid kaitsma oma lapsi immuniseerimise kaudu,” ütles Esimene Presidentkond 1978.
aastal.
Alates 2002. aastast on Kirik aidanud Viimse Aja Pühade Heategevuse nime kandva
toimeabi organisatsiooni egiidi all rahastada 46 riigis 168 projekti, millega õnnistada
ligikaudu 116 819870 inimest. Viimse Aja Pühade Heategevus annab rahaabi maailmas
üldtundud immuneerimispartneritele, et vaktsiine hankida ja kohale toimetada, haiguste
levikut jälgida, haiguspuhangutele reageerida, tervishoiutöötajaid koolitada, ning et
arendada haiguste elimineerimise ja likvideerimise programme. Sellest tulenevalt
vaktsineeritakse üha enam lapsi ning üha vähem inimesi sureb leetritesse, punetistesse,
rasedusaegsesse ja vastsündinu teetanusse, lastehalvatustõppe, düsenteeriasse,
kopsupõletikku ja kollapalavikku.
Viimaste märkimisväärsete edulugude seas on haiguste elimineerimine kogu Aafrikas.
2019. aastal aitas Viimse Aja Pühade Heategevus selliste partnerite kaasabil nagu
UNICEF USA ja Kiwanis International elimineerida rasedusaegset ja vastsündinu
teetanust Tšaadis ja Kongo Demokraatlikus Vabariigis. Möödunud aasta lõpus hävitati
Aafrikas tänu UNICEFile ning Viimse Aja Pühade Heategevusele ja teistele sarnastele
partneritele äge lastehalvatustõbi. Ja reageerides 2019. aastal Tšaadi laastanud leetrite
epideemiale, aitasid UNICEF ja selle partnerid vaktsineerida nädala jooksul 653535
kuuekuist kuni üheksa-aastast last.
„Mul on hea meel, et kätte on jõudnud meie kord end vaktsineerida lasta, ” ütles president
Oaks teisipäevahommikul. „Loodame väga, et rahvastiku üleüldine vaktsineerimine aitab
meil sellest kohutavast pandeemiast ette jõuda. See annab lootust, nagu tunneli lõpus
särab valgus. See toob leevendust ning tänu vaktsiini leiutajate ja nende vastu, kes teevad
vaktsiini mõistliku pingerea alusel kõigile kättesaadavaks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.