Pressiteade

Vanem Christofferson kohtub Budapestis Óbuda ringkonna meeriga

Kirik on avalikustanud Budapesti templi kunstilise lõpplahenduse

Vanem D. Todd Christofferson Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kohtus 1. märtsil 2024 Budapestis Óbuda-Békásmegyeri ringkonna meeri, härra László Kissiga, et tutvustada talle Kirikut ja arutada templiga seotud üksikasju, mida Kirik valmistub ringkonda ehitama.

Koosolekul osalesid ka vanem Brent H. Nielson Seitsmekümne juhatusest, vanem Jack N. Gerard Seitsmekümnest, kes teenib teise nõuandjana Kesk-Euroopa piirkonna juhatuses, ja Ungari Budapesti vaia juhataja Péter Borsos.

Budapesti templi ehitamisest Ungarisse teavitati 2019. aasta aprillis ja selle Issanda koja asukoht tehti teatavaks 2023. aasta oktoobris. See tempel on Kiriku esimene tempel Ungaris. Hetkel peavad Kiriku liikmed reisima templis teenimiseks Saksamaale Freibergi. Kirik on nüüd avalikustanud Budapesti templi kunstilise lõpplahenduse.

Koosolekul selgitas vanem Christofferson, miks viimse aja pühad templeid kogu maailmas ehitavad, ja rääkis Kiriku Ungari liikmete vaimustusest, et Issanda koda on ka nende riigis. Vanem Christofferson ütles: „Meer oli väga toetav. Tema sõnul on kõik religioonid ja usurühmad kogukonnas teretulnud ning ta lubas toetada Kiriku panust kohalikus kogukonnas.” Meerile esitati kutse osaleda tulevikus lahtiste uste päeval, kui tempel on ehitatud ja valmis pühitsemiseks.

„Meer Kiss ja tema kaaskond võtsid Kiriku esindajad soojalt vastu ning meelestatus oli kogu arutelu vältel eriti sõbralik ja südamlik,” täheldas juhataja Borsos.

Kiriku esindajad jätsid meerile väikese ülestõusnud Kristuse kujukese ning tänasid teda tänulikkuse ja avatuse eest. Meer Kiss, kes on ka ise usuinimene, andis vanem Christoffersonile omalt poolt hunnitu kingituse, 200 aastat vana ikooni, mis oli põlvkondi tema perele kuulunud.

„See on hinnaline ese. Nii helde ja lahke kingituse saamine temalt on väga tähendusrikas ja liigutav. See on tõsiselt liigutav. Pean seda kalliks ja võtan selle koju kaasa,” ütles vanem Christofferson lõpetuseks.

Kesk-Euroopas asuvas Ungari riigis on üle 20 koguduse ja rohkem kui 5200 viimse aja püha. Jeesuse Kristuse Kiriku esimesed misjonärid saabusid Ungarisse 1885. aastal. Pärast esimest maailmasõda jäi misjonitöö aastakümneteks soiku. Ungari valitsus tunnustas ametlikult Kirikut 1988. aastal ja aasta hiljem pühitseti riigis esimene kogudusehoone.

Viimse aja pühade templid erinevad koguduse- ja koosolekuhoonetest, kuhu liikmed kogunevad pühapäevasteks jumalateenistusteks. Templeid peetakse Issanda kojaks, kus Kristuse õpetusi kinnitatakse pühade talitustega, mis seovad pered igaveseks kokku. Templis saavad liikmed rohkem teadmisi elu eesmärgi kohta ning sõlmivad lepinguid, et nad teenivad Jeesust Kristust ja teisi.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.