Pressiteade

Vanem Bednar kohtub Euroopa teerajajatega

Apostel külastas viite Kesk-Euroopa riiki

„Me lävime pühadega, kes panevad aluse Kirikule, mis kestab palju põlvkondi,” ütles vanem David A. Bednar Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, kui ta oktoobris teenimisringkäigul Kesk-Euroopas ringi sõitis. Vanem Bednar külastas koos oma abikaasa Susani ja teiste Kiriku juhtidega viit riiki: Šveitsi, Albaaniat, Austriat, Ungarit ja Rumeeniat.

Reis algas Genfis Šveitsis laupäeval, 8. oktoobril 2022, kohtumisel kõrgete ÜRO diplomaatide ja Kirikuga humanitaarprojektide raames koostööd tegevate ülemaailmsete organisatsioonide esindajatega. See lõppes pühapäeval, 16. oktoobril Bukarestis erilise jumalateenistusega kõigile viimse aja pühadele Rumeenias.

„Me tundsime, et on aeg tulla tagasi ja tõsta oma hääl nende inimeste ustavuse ja pühendumuse ülistuseks ning jagada nendega oma tunnistust,” ütles vanem Bednar.

Albaania teerajajad

Viimse aja pühadest teerajajad Albaanias on mitu aastat oodanud, et apostel nende riiki külastaks. „Ma arvan, et tavaliselt mõõdame me kasvu numbritega. Siin ei ole palju inimesi, kuid võite tunda [Albaania] vaprate pühade jõudu. COVIDi ajal lahus olla oli tõeline väljakutse ja nüüd saavad nad taas kokku tulla,” selgitas vanem Bednar oma külaskäigul Albaania pealinnas ja suurimas linnas Tiranas.

„Selleks, et olla teerajaja, ei pea sa käsikäru lükkama,” selgitas õde Bednar. „Sul peab lihtsalt olema suur usk, eriti sellises piirkonnas, kus on väga vähe Kiriku liikmeid.”

Teisipäeval, 11. oktoobril 2022 toimus Tiranas erikohtumine Albaanias, Küprosel, Kreekas, Kosovos ja Põhja-Makedoonias teenivatele misjonäridele ning liikmed täitsid konverentsisaali õhtusel pühalikul koosolekul.

Albaania Tirana vaiajuhataja Jetmir Hysi ütles, et Kirik tähistab sel aastal verstaposti. Esimesed misjonärid saabusid sellesse riiki 1992. aasta juunis.

„Kirik on olnud siin 30 aastat. Meil on nüüd noori mehi ja [noori] naisi, kes abielluvad, teate, loovad oma perekondi. Seega alustame teist põlvkonda kirikus,” ütles juhataja Hysi.

Dorjana ja Erald Veliu on esimene Albaania noorpaar, kes templis abiellus. Nad sõitsid 3. augustil 2005 Saksamaale Frankfurti, kus toimus nende pulmatseremoonia. Nüüd kasvatavad nad oma kahte last Kirikus.

„Me ei mõtle palju sellele, et oleme teerajajad, sest on palju teisi inimesi, kes on teinud palju rohkem kui meie ja on osalenud Kirikus rohkem kui meie,” rääkis Erald Veliu, kes teenib nõuandjana vaiajuhatuses. „Kui inimesed küsivad minult, mida tähendab olla Kiriku liige, siis ütleme, et püüame olla majakas, see väike valgusvihk, mis juhatab teisi finišijoone poole.”

Koostatakse plaane 2023. aastaks, et mälestada Kiriku organiseerimist Albaanias.

„Ma arvan, et meie tulevik on helge. Sellele Päästja usu alusele ehitatakse jätkuvalt väga tugevat ehitist,” märkis vanem Bednar.

Pealekasvavale põlvkonnale keskendumine

Kiriku kasvades Kesk-Euroopas keskendusid vanemad juhid suures osas oma töös noortele ja noortele täiskasvanutele, keda sageli nimetatakse pealekasvavaks põlvkonnaks.

Viinis Austrias arutas vanem Bednar teismeliste ja nende juhtide erilisel kohtumisel uut juhendit „Sulle, noor”.

„Ma kuulsin täna, et Jeesus ja Jumal on meiega iga kord, kui me neid vajame,” ütles Jakob Husz, üks noor mees Austriast.

Õde Bednar ütles, et praegu on põnev aeg Viini külastada, kuna teatati linna uue templi rajamisest.

Tšehhi Vabariigis asuva Cumorah Akadeemia õpilased osalesid teisel kohtumisel, kus noored täiskasvanud said esitada apostlile küsimusi.

„Kiriku noored on Kiriku tulevik. Ja maailmas, mis muutub üha kaootilisemaks ja segasemaks, tunneme tungivat vajadust, et noortel oleks kindel alus Kristuse kaljul,” ütles vanem Bednar.

Templid Kesk-Euroopas

Samal ajal kui viimse aja pühad Kesk-Euroopas oma usku suurendavad, tehakse plaane ehitada templid Austriasse ja Ungarisse.

„Meie nõuanne templi kohta on, et ärge keskenduge templile kui hoonele, nii ilusad kui nad ka poleks, nii suurejoonelised kui nad ka poleks. Asi pole mitte hoones. Asi on Issandas Jeesuses Kristuses ja selles, kuidas me saame templis tehtavate lepingute ja talituste kaudu Temaga ühte seotud,” õpetas vanem Bednar.

„Kirik on siin ikka alles algusjärgus. Enamik meist on esimese põlvkonna liikmed. Kuna meid on vähe, siis usun, et see teeb meid tugevamaks, paneb meid hindama kõiki evangeeliumi õnnistusi, sealhulgas templit, sest meil ei ole siin veel templit,” ütles Radu Stoica, viimse aja pühast teerajaja Rumeenias, kes teenib Brasovis ringkonnajuhatajana.

Rumeenias, mis on täis õigeusu traditsioone, elab umbes 3000 viimse aja püha.

„Inimestel on usku Jumalasse. Nad on kasvatatud Jumalasse uskuma, kuid mõnikord on raske teha teatud muudatusi,” ütles president Stoica, kes liitus Jeesuse Kristuse Kirikuga, kui  oli 9-aastane.

Vanem Bednar lõpetas oma reisi, külastades Budapesti Ungaris ja Bukaresti Rumeenias, kus ta kohtus misjonäride ja kohalike kogudustega enne tagasipöördumist Ameerika Ühendriikidesse.

„Rõõm evangeeliumist, armastus ja osadus, seda on vägevalt näha nende nägudel,” ütles vanem Bednar lõpetuseks.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.