Uudislugu

„Tema on suurim kingitus”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik jagab kogu jõulukuu vältel sõnumit Jeesusest Kristusest. Kuupikkune jõulualgatus keskendub Taevase Isa armastusele, mis väljendub Tema kõige pühamas kingis meile, nimelt Jeesuses Kristuses (vt Jh 3:16). Algatus „Tema on suurim kingitus” peaks kõigi ootuste kohaselt jõudma kuu aja jooksul miljonite inimesteni, ja seda nii sotsiaalmeedia, külastuskeskuste näituste, liikmete ja misjonäride vahendite, tellitud veebireklaamide ning New York City Times Square᾽i välireklaamide kaudu. 

„Jõulud on aeg mõelda selle üle, kelleks me võime tänu Jumala pühale kingitusele saada,” ütles vanem Russell M. Nelson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist. „Selle kingituse väärtust mõistma hakates õpime tundma Jumala mõõtmatut armastust ja tungivat vajadust Päästja järele. Kui võtame selle kingi vastu, tugevneb meie usk Jeesusesse Kristusesse ja soov saada rohkem Tema-sarnaseks. Seda kingitust teistega jagades astume Õpetaja jälgedes, sest Tema kutsus kõiki oma sõnumit kuulama.”

Sotsiaalmeedias postitamine vältab 28. novembrist 25. detsembrini. Neil, kes internetis sotsiaalmeedia vahendusel materjale jagavad, palutakse kasutada teemaviidet #ShareTheGift.

Kirik lõi ka eraldi jõuluteemalise veebilehe Christmas.mormon.org, kus on üleval video „Tema on suurim kingitus” („He Is the Gift”), mis tuletab vaatajatele meelde, kui kommertslik ja stressirohke võib jõuluaeg olla, ning võrdleb seda jõulude tõelise tähendusega. Nii veebileht kui ka video on saadaval 20 keeles: inglise, hispaania, portugali, armeenia, sebu, hiina, hollandi, prantsuse, saksa, indoneesia, itaalia, jaapani, korea, läti, poola, vene, rootsi, tagalogi, tai ja ukraina keeles.

Algatuse „Tema on suurim kingitus” organiseeris Kiriku misjonitöö osakond, mille peakorter asub Salt Lake City templiväljakul. Ülestõusmispühade ajal korraldatud kampaania „Tänu Temale” äratas huvi üle kogu maailma. Vastavat YouTube᾽i videot vaadati postitamisjärgsel nädalal enam kui 5 miljonit korda.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.