Pressiteade

Selle nädala üldkonverents tõotab tulla meeldejääv

Kahepäevane üritus keskendub Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamisele

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. kevadine üldkonverents (4.–5. aprill 2020) erineb kõigist varasematest konverentsidest Kiriku ajaloos.

Selleks on kaks peamist põhjust. Esiteks tähistab aasta 2020 kahe sajandi möödumist Joseph Smithi nägemusest Jumal Isast ja Tema Pojast Jeesusest Kristusest – mis oli Kristuse evangeeliumi taastamise alust rajav sündmus, nagu Kirik seda nimetab. Eelmisel oktoobril kuulutas president Russell M. Nelson viimse aja pühadele, et aprilli konverents tuleb eriline. Ta ütles, et sellest ei tule üksnes ainulaadne üritus, vaid see „erineb kõigist varasematest konverentsidest”, kuna sellel on läbiv teema, milleks on evangeeliumi taastamine.

Selle nädala konverents on ebatavaline veel teisel põhjusel. See konverents toimub ainult digitaalselt. Kõik viis istungit (kolm laupäeval ja kaks pühapäeval) kantakse üle väikesest saalist Templiväljakul. Esimene Presidentkond on nende istungite eesistujaks ja viib need läbi ning igal istungil osalevad vaid need inimesed, kes on kutsutud kõnelema või palvetama. Konverentsi muusika on ette salvestatud.

Iga üldkonverentsi eel veedavad Kiriku juhid palju tunde, valmistades ette lootust andvaid ja julgustavaid sõnumeid, mis põhinevad Jeesuse Kristuse evangeeliumil. Nende kõned, nagu ka Tabernaakli koori ja Templiväljaku orkestri muusika, on mõeldud kogu maailmale. Sõltumata usulisest kuuluvusest (või selle puudumisest) kutsutakse kõiki üles muutma 2020. aasta kevadine üldkonverents osaks lootuse otsingutest nendel ebakindlatel aegadel. Kesksel kohal on tõde ja inspiratsiooni pakkuvad sõnumid.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.