Uudislugu

Prohvet tutvustab uut läkitust maailmale: „Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamine”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku 190. kevadise üldkonverentsi pühapäevase hommikuse istungi ajal esitas president Russell M. Nelson läkituse Joseph Smithi esimese nägemuse 200. aastapäeva auks.

Läkitus kannab pealkirja „Jeesuse Kristuse evangeeliumi täiuse taastamine: kahesajanda aastapäeva läkitus maailmale” ning toob välja viimse aja pühade põhiuskumused. Nende hulka kuuluvad Jeesuse Kristuse ülimuslikkus päästmisel, Joseph Smithi ilmutuste ja Mormoni Raamatu jumalikkus, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ainulaadne missioon ja taastamine, mis sai alguse Joseph Smithi Jumaluse nägemusest 1820. aastal, ning selle jätkuv olemus. See läkitus kutsub inimesi kõikjal üles ise teada saama, et Jumal räägib ja toimub tõe taastamine, et aidata neil valmistuda Jeesuse Kristuse teiseks tulemiseks.

President Nelson tutvustas läkitust (mille autoriteks on Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum) varem salvestatud videos pühas metsasalus Palmyras New Yorgis. See metsasalu oli paik, kus Joseph Smith sai nägemuse Jumal Isast ja Jeesusest Kristusest.

Selle asemel, et püstitada monument selle erilise aja mälestuseks Kiriku ajaloos, ütles president Nelson, et Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi nõukogu tundsid inspiratsiooni luua monument „sõnadest – pühaliku ja püha läkituse sõnadest –, mis ei ole raiutud kivitahvlitele, vaid pigem söövitatud meie südame „lihastele lauakestele” (vt 2Kr 3:3)”.

Pärast läkituse ettelugemist juhatas president Nelson ülemaailmset kogudust hosiannahüüdes. See tava pärineb Piiblist ja ulatub Kiriku algusaegadesse. See on eriline viis, kuidas viimse aja pühad austavad ja kiidavad Jumal Isa ja Tema Poega Jeesust Kristust. Selle märkimisväärse sündmusega tähistas Kirik Joseph Smithi esimese nägemuse kahesajandat aastapäeva.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.