Pressiteade

Kiriku uus sümbol rõhutab Päästja keskset kohta

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikul on uus sümbol usu äratundmiseks. Kiriku prohvet ja president Russell M. Nelson teatas sellest ja selgitas selle olulisust 2020. a kevadise üldkonverentsi laupäeva õhtusel istungil.

President Nelson ütles, et see uus sümbol jätkab jõupingutusi, mille algatamiseks ta 2018. aasta augustis inspiratsiooni sai, et keskenduda Kiriku jumalikult ilmutatud nimele. Kiriku juhid ja osakonnad, Kirikuga seotud üksused ja miljonid liikmed – ja teised – kasutavad tema sõnul sellest ajast alates Kiriku õiget nime.

„Me oleme teinud kõiki neid erakordseid jõupingutusi seepärast, et kui me eemaldame Issanda nime Tema Kiriku nimest, siis koos sellega eemaldame Tema kui meie jumalakummardamise ja elu keskpunktist,” rääkis president Nelson, kes on rõhutanud Kiriku õige nime kasutamist oma teenimisaja jooksul vähemalt aastast 1990. „Kui me ristimisel Päästja nime enda peale võtame, siis lubame tunnistada oma sõnade, mõtete ja tegudega, et Jeesus on Kristus.”

See uus embleem rõhutab Jeesuse Kristuse nime ja Tema keskset rolli kõiges, mida Kirik teeb. Kiriku nimi on ristküliku sees, mis tähistab nurgakivi. See mõte lähtub Piiblist. Apostel Paulus kasutas oma kirjas Efesose pühadele esimesel sajandil ehituse mõistukuju, kirjutades, et Kirik on ehitatud apostlite ja prohvetite alusele – Jeesus Kristus ise on peamine nurgakivi. Selle sümboli keskel on kujutis Thorvaldseni marmorkujust „Kristus”. Jeesus seisab võlvkaare all, mis meenutab meile, kuidas Ta kolmandal päeval pärast Tema surma hauast väljus.

„[See sümbol] esindab ülestõusnud, elavat Issandat väljasirutatud kätega embamas kõiki, kes Tema juurde tulevad,” ütles president Nelson. „See sümbol peaks paljudele tuttav tunduma, sest oleme kaua seostanud taastatud evangeeliumi elava, üles tõusnud Kristusega.”

Seda uut sümbolit kasutatakse Kiriku materjalidel vastavalt Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatusele. Üksikasjalikud kasutusjuhised, sealhulgas uue sümboli võimalikud kasutusviisid kogu maailmas on väljatöötamisel.

„Seda sümbolit kasutatakse nüüd visuaalse tunnusena ametliku kirjanduse, uudiste ja Kiriku sündmuste tähistamiseks,” jätkas prohvet. „See sümbol tuletab kõigile meelde, et see on Päästja Kirik ja kõik, mida me teeme Tema Kiriku liikmetena, keskendub Jeesusele Kristusele ja Tema evangeeliumile.”

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on rohkem kui 16 miljoni liikmega ülemaailmne perekond kogu maailmas. See uus sümbol luuakse 110 keeles, mis on keeruline protsess ja mille valmimine võtab mitu kuud aega. Nagu Esimene Presidentkond innustas 2019. aastal, kui Kirik tegi muudatusi, et paremini rakendada Kiriku õige nime kasutamist, peaksid Kiriku liikmed kogu maailmas olema kannatlikud ja viisakad, kuni toimub sümbolite kohandamine nende keelde.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.