Pressiteade

President Nelson rõhutab Jeesuse Kristuse nime tähtsust Kiriku nimes: „See on Tema Kirik”

Peaaegu kaks kuud pärast oma lühikest avaldust Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku nime kohta, kõneles president Russell M. Nelson pikemalt Kiriku täisnime tähtsusest.

Kõneledes 2018. a sügisese üldkonverentsi pühapäevahommikusel istungil, tsiteeris ta 1838. a pühakirja, mis anti Jeesuse Kristuse häälega ja määrab kindlaks Kiriku nime: „Sest nõnda tuleb kutsuda minu kirikut viimsetel päevadel, nimelt Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuks.”

„Suurele osale maailmast on Issanda Kirik praegu maskeeritud kui mormoonide Kirik. Kuid meie Issanda Kiriku liikmetena teame, kes seisab selle eesotsas: Jeesus Kristus isiklikult,” ütles president Nelson. „Ma [mõistan] sügava kahetsusega, et oleme tahtmatult nõustunud sellega, et Issanda Kirikut kutsutakse teiste nimedega, millest igaüks pühib ära Jeesuse Kristuse püha nime.”

Nende hüüdnimede hulka kuuluvad „VAP Kirik”, „mormoonide Kirik” ja „viimse aja pühade Kirik”.  Iga hüüdnime puhul, ütles president Nelson, on „kõige silmapaistvam asjaolu Päästja nime puudumine. ‥ „Kui heidame kõrvale Päästja nime, siis tasapisi heidame kõrvale kõik, mis Jeesus Kristus meie heaks tegi – isegi Tema lepituse.”

Neile, kes leiavad, et Kiriku õige nime kasutamise taastamine pole tark või realistlik, vastas president Nelson, et „kui see oleks arutelu inimeste loodud organisatsiooni brändi loomisest, siis jääksid need argumendid peale. „Kuid see on oluline küsimus. Me vaatame Tema poole, kelle Kirik see on, ja tunnistame, et Isanda teed ei ole ega saa kunagi olema inimese teed.”

President Nelson ütles, et viimse aja pühad peavad seda kaaluma pikas perspektiivis ja pidama meeles, et Jumal aitab Kirikul nime parandamisel edukas olla.

„Kui me oleme kannatlikud ja täidame oma osa hästi, siis juhib Issand meid läbi selle tähtsa ülesande,” ütles ta. Me peame olema viisakad ja kannatlikud püüdlustes neid vigu parandada. Vastutustundlik meedia on meie soovi suhtes osavõtlik.

President Nelson ütles, et mõistab, et mõned inimesed kutsuvad Kirikut jätkuvalt teiste nimedega. Sellegipoolest oleks meist „ebasiiras pahandada selle üle, et maailm Kirikut ja selle liikmeid vale nimega kutsuvad, kui me ise sedasama teeme.

See rõhuasetus „ei ole nimemuutus”, kinnitas president Nelson. „See pole tootemärgi muutmine. See pole pealiskaudne muudatus. See pole lihtsalt tuju. Ja see ei ole väheoluline. Pigem on see parandus. See on Issanda käsk.”

Ta ütles, et kui viimse aja pühad Kiriku õiget nime kasutavad, kannab see tulevail päevil märkimisväärset vilja.

„Kui anname endast parima, et taastada Issanda Kiriku õige nimi, siis valab Tema, kelle Kirik see on, viimse aja pühade peale oma väge ja õnnistusi, milliseid me pole kunagi näinud,” sõnas president Nelson. „Me saame Jumala teadmist ja väge, mis aitab meil viia Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistusi kõigi rahvuste, hõimude, keelte ja rahvaste juurde ning valmistada maailma Issanda teiseks tulemiseks.”

Vt Kiriku stiilijuhendit Kiriku täisnime kasutamise kohta.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.