Uudislugu

Piirkonna pühalik koosolek noortele täiskasvanutele vanem Quentin L. Cookiga

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Vanem Quentin L. Cook Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist kõneleb 9. jaanuaril 2022 noortele täiskasvanutele Euroopa, Ida-Euroopa, Aafrika ja Lähis-Ida piirkonnas.

Temaga koos esinevad tema abikaasa, õde Mary G. Cook, ning vanem Marcus B. Nash ja vanem Gary B. Sabin, kes on mõlemad üldjuhist seitsmekümned.

Vaadake otseülekannet pühapäeval, 9. jaanuaril kell 18.00 Eesti aja järgi.

Pärast otseülekannet on ülekande salvestis saadaval YouTube'i kanalis.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.