Uudislugu

2022. a noorteteema on „Looda Issanda peale”

Õpetussõnad 3:5–6

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Noorte Naiste ja Noorte Meeste üldjuhatused teatasid 2022. aasta noorteteema: „Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! Õpi Teda tundma kõigil oma teedel, siis Ta teeb su teerajad tasaseks!”

Teema kirjakohast Õpetussõnad 3:5–6 valiti kui loogiline jätk 2021. a noorteteemale „Suur töö” kirjakohast Õpetus ja Lepingud 64:33.

Noorte Meeste ja Noorte Naiste üldjuhatused ütlesid selle aasta alguses noortele: „Prohvet on kutsunud teid „raja[ma] alust suurele tööle”. Me muudame maailma, kui usaldame Jeesust Kristust ja püüame täita Tema tahet!” (Suur töö. – Sulle, Noor!, jaan 2021)

Teema „Looda Issanda peale” sobib samuti 2022. aasta seminari ja „Tule, järgne mulle” programmiga, milles uuritakse Vana Testamenti ja mis käib käsikäes laste- ja noorteprogrammiga.

2. augustil 2021 Noorte Meeste ja Noorte Naiste üldjuhatuste saadetud teade kohalikele Kiriku juhtidele julgustab vanemaid ja noorte juhte õpetama kodus ja kirikus pühakirjateemalisi põhimõtteid aasta ringi. Teemat võib kasutada noorte kõnede teemana sakramendikoosolekul ning sellele võib keskenduda noorte üritustel, sealhulgas laagrites, noortekonverentsidel ja pühalikel koosolekutel. Seda teemat rõhutatakse ka FSY konverentsidel kogu maailmas.

Ressursid, sealhulgas muusika, videod ja kunst, on lähikuudel saadaval veebilehel ChurchofJesusChrist.org/youth, sotsiaalmeediakanalites ja ajakirjas Sulle, Noor!.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.