Teema

Pühapäevakooli juhatus

Kõiki Kiriku liikmeid alates 12. eluaastast kutsutakse osalema pühapäevakooli tundides, mis toimuvad iga nädal jumalateenistuse osana. Selle eesmärgiks on õpetada Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja tugevdada üksikisikuid ja peresid.

Kiriku Esimene Presidentkond kutsub kolm meest Pühapäevakooli üldjuhatusse. Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi juhatusel annavad Pühapäevakooli üldjuhatuse liikmed nõu pühapäevakooliga seotud teemadel.

Praegune Pühapäevakooli üldjuhataja on Russell T. Osguthorpe ja tema nõuandjateks on David M. McConkie ja Matthew O. Richards.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.