Teema

Pühalikud koosolekud

Pühalik koosolek on koosolek, mida peetakse Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus, kõige sagedamini üldkonverentsi ajal, kui uus Kiriku president alustab oma teenimistööd. Nendele koosolekutele kogunevad viimse aja pühad kogu maailmast – kaheksa-aastased ja vanemad liikmed, et toetada uut Kiriku presidenti ja teisi Kiriku juhtiva kogu liikmeid.

Õpetus ja Lepingud, mormoonide kaanoni põhiliste ilmutuste kogumik, sisaldab mitmeid viiteid sellele, kuidas Jumal käsib Kiriku liikmetel „[kutsuda] kokku oma pühalikud koosolekud” (Õpetus ja Lepingud 133:6). Neid koosolekuid peetakse osaliselt, et järgida õpetust „kõik asjad tuleb teha kirikus ühisel nõusolekul, rohke palvetamise ja usuga, sest kõik asjad saate te tänu usule” (Õpetus ja Lepingud 26:2).

Ühine nõu tähendab Kirikus liikmete ja koguduse juhtide vahelist kooskõla seoses selles koguduses inimestele antud ülesannetega, nii kohalikul kui ülemaailmsel tasandil. Inimesed võtavad kutse vastu ja seejärel on kohalikel liikmetel võimalus näidata toetust selle otsuse suhtes. Koguduse ühise nõu vormi rakendati ka piibliaegadel, nagu võime lugeda 2. Moosese raamatus, kui Mooses „tuli ning jutustas rahvale kõigist Jehoova sõnadest” ja „kogu rahvas vastas ühehäälselt” (2. Moosese 24:3).


 

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.