Teema

Nõuandja

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku organisatsiooni juhivad peamiselt juhtkonnad. Nii Kiriku kõrgeimas juhtorganis Esimeses Presidentkonnas kui ka kõikides teistes juhtorganites kuni kohalike kogudusteni välja on juhataja ja kaks nõuandjat. Ainsaks erandiks selles struktuuris on kohalikud kogudused, kus kohalikku juhti kutsutakse piiskopiks. Kuid kahte meest, kes teda abistavad, kutsutakse ikka nõuandjateks.

Sõltumata administratiivsest tasandist on nõuandjate eesmärk pakkuda abi ja toetust juhatajale või piiskopile. Nõuandjad täidavad erinevaid vaimseid ja administratiivseid kohustusi, mida juhataja või piiskop neile teha annab, ja täidavad juhataja või piiskopi puudumisel tema kohuseid. Olenevalt organisatsioonist võivad nõuandjad olla igas vanuses mehed või naised. Näiteks on vaia juhatuse nõuandjateks täiskasvanud mehed, samas kui diakonite kvoorumi nõuandjad on poisid vanuses 12 ja 13. Sarnaselt on nõuandjad Abiühingu juhatuses täiskasvanud naised ja nõuandjad Noorte Naiste klassis teismelised tüdrukud vanuses 12 kuni 18.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.