Pressiteade

Misjonitöös tehakse veel ajutisi muudatusi

EELOLEVATE NÄDALATE JOOKSUL PEAB VEEL SUUR HULK MISJONÄRE NAASMA OMA KODUMAALE, ET TEENIMIST JÄTKATA.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum saatsid 20. märtsil 2020 järgneva kirja viimse aja pühadele kogu maailmas. Vaadake viimaseid uuendusi COVID-19 mõju kohta pühadele kogu maailmas.

Kallid vennad ja õed!

Me suhtume väga tõsiselt meie misjonäride ja inimeste, keda nad õpetavad, tervisesse ja turvalisusesse. Kogu maailmas kiiresti muutuvad reisinõuanded ja -piirangud tekitavad olulisi logistilisi ja muid väljakutseid. Seetõttu tehakse järgmised ajutised muudatused:

  • Eelolevate nädalate jooksul, olenevalt olukorrast maailmas, peab arvatavasti veel suur hulk misjonäre naasma oma kodumaale, et teenimist jätkata. Seda tehakse süstemaatilisel viisil vastavalt reisimispiirangute pakilisusele, COVID-19 leviku tasemele ja teistele kaalutlustele.
  • Koju jõudnud misjonärid teevad läbi 14-päevase eneseisolatsiooni ja seejärel võib neid määrata teenima nende kodumaal vastavalt kohalikele oludele.
  • Ameerika Ühendriikidesse naasvate või seal teenivate misjonäride teenimisaega tõenäoliselt lühendatakse, et tulla toime suurte hulga misjonäridega, kes kogu maailmast naasevad.
  • Misjonäride koolituskeskused (MKK) kogu maailmas ei võta vastu uusi misjonäre. MKK misjonäride koolitust tehakse tehnoloogia vahendusel ja misjonärid saadetakse neile määratud misjonile niipea kui võimalik.

Muutuvaid tingimusi hinnates tehakse edasisi vajalikke muudatusi.

Me armastame meie misjonäre ja nende peresid ning palvetame nende eest. Oleme tänulikud vanemate, lähedaste ja Kiriku liikmete jätkuvate palvete eest, kui teeme kõik võimaliku, et tagada misjonäride turvalisus ja heaolu sel katsumusterohkel ajal.

Lugupidamisega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.