Pressiteade

Lisamuudatused seoses 2020. aasta kevadise üldkonverentsiga

Esimene Presidentkond viib iga istungi läbi väiksest kogunemiskohast templiväljakul. Konverentsi muusika on ette salvestatud.

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum saatsid 19. märtsil 2020 järgmise e-kirja viimse aja pühadele kogu maailmas. Vaadake viimaseid uuendusi COVID 19 mõjust pühadele kogu maailmas.

Kallid vennad ja õed!

Olles näinud paljusid muudatusi kogu maailmas seoses COVID-19 pandeemiaga, oleme teinud muudatusi misjonitöös, templitöös ja selles, kuidas me koguneme ja Jumalat kummardame.

Viimased päevad on toonud meile uusi juhiseid ekspertidelt üle maailma. Pidasime nõu Esimeses Presidentkonnas ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis ning tundsime, et on arukas veelgi muuta meie 2020. aasta kevadise üldkonverentsi formaati.

Iga istung kantakse üle väikesest auditooriumist templiväljakul. Esimene Presidentkond on nende istungite eesistujaks ja viib need läbi ning igal istungil osalevad vaid need inimesed, kes on kutsutud kõnelema või palvetama. Konverentsi muusika on ette salvestatud.

Nende muudatustega loodame aidata neid, kes tegutsevad pandeemia leviku ja mõju aeglustamise nimel. Oleme nende eest tänulikud ja palvetame jätkuvalt nende eest. On liigutav kuulda mitmetest lugudest, kuidas neil ebakindlatel aegadel on teenitud abivajajaid. Me palume teile Taevase Isa valitud õnnistusi.

Sellest tuleb märkimisväärne konverents. Kuuleme sõnumeid, mis jagavad tõde, lootust ja inspiratsiooni, kui tähistame Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamist ja püüame Teda kuulda.

Lugupidamisega

Esimene Presidentkond ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.