Teema

Melkisedeki preesterlus

Kõrgem kahest preesterluse astmest Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus. Melkisedeki preesterlus antakse ustavatele meessoost Kiriku liikmetele alates 18. eluaastast. Iga mees asetatakse preesterlusse individuaalselt käte pea peale panemise teel.Preesterlusse asetatud meeste kohta öeldakse tihti, et nad hoiavad preesterlust. Enamik viimse aja pühadest mehi on preesterluse hoidjad.

Melkisedeki preesterluse ametid on vanem, ülempreester, patriarh, seitsekümmend ja apostel.Need, kellel on see preesterlus, juhatavad Kirikut ja viivad läbi talitusi, nagu laste õnnistamine ja neile nime andmine, haigete tervendamine ja Püha Vaimu anni andmine eelnevalt ristitud liikmetele.

Melkisedeki preesterlus sai nime vägevalt ülempreestrilt, kes elas prohvet Aabrahami aegadel.

Vt samuti: Aaroni preesterlus, preesterlus

{nb}

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.