Pressiteade

Lubage mul tutvustada Suurbritanniale tõelist Mormoni Raamatut

Algselt avaldati The Timesis 10. juunil 2023

Malcolm-Adcock2023.jpg
Malcolm-Adcock2023.jpg
Malcolm Adcock on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku järgija ja (koos Fred E Woodsiga) raamatu „The Latter-day Saint Image in the British Mind” (Greg Kofford Books) kaasautor. 2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Pikka aega on preestrite, prelaatide ja usukuulutajate veidrad väited – olgu need siis koomilised või traagilised – täitnud kirjastajate taskuid ja teatrite istekohti. Sir Arthur Conan Doyle saavutas oma karjääri algusaastatel edu raamatuga „Etüüd punases”, milles kujutas Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku algusaegade liikmeid, keda tollal nimetati mormoonideks.

21. sajandil on äärmuslik komöödia religiooni kohta tavaline nähtus. Muusikali „The Book of Mormon” täiskasvanutele mõeldud huumor tõmbab jätkuvalt publikut mõlemal pool Atlandi ookeani. Lavastuses kirjeldatud Aafrikas misjonitel teenivatest viimse aja pühadest on liialdatult ebatäpne. Kiriku päriselu misjonärid seisavad pärast etendust Suurbritannia teatrite ees, et lükata ümber müüte kiriku kohta, mida on sildistatud ja stereotüüpselt kujutatud.

Viimse aja pühade teoloogia on omanäoline ja paljusid selle põhimõtteid traditsioonilises kristluses ei õpetata. Peamine aspekt on usk sellesse, et pühakirjakaanon on avatud. Kiriku liikmed näevad Mormoni Raamatut (pühakirjaraamatut, mitte muusikali) kui teist testamenti Jeesusest Kristusest, Piibli kaaspühakirja. Viimse aja pühad peavad seda pühaks teoseks, mille tõlkis metallplaatidelt Joseph Smith – keda tema järgijad peavad tänapäeva prohvetiks – pärast seda, kui ta väitis, et leidis need 1823. aastal New Yorgis Manchesteris oma kodu lähedalt künkalt, kuhu ingel oli teda juhatanud. Raamat trükiti esmakordselt inglise keeles 1830. aastal. Kristus on Mormoni Raamatu keskne tegelane ja selle leheküljed propageerivad kristlikku elu: „Me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest.’’

Teine näide õpetuslikust erinevusest on Jumaluse olemus, mida kristlikud võimud propageerisid pärast 4. sajandi Nikaia usutunnistuse väljaandmist. Kui traditsiooniline kristlus hõlmab usku kolmainsusesse, siis viimse aja pühade õpetus on, et Jumal, tema poeg Jeesus Kristus ja Püha Vaim on eraldiseisvad ja erinevad jumalikud olendid, kes on üks oma eesmärgis.

Aga mitmenaisepidamine? Tegelikult teatasid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku juhid selle lõpetamisest 1890. aastal. Kas see pole mitte Ameerika religioon? Ei, suurem osa sellest rohkem kui 17-miljonilisest ülemaailmsest liikmeskonnast elab väljaspool Ameerika Ühendriike.


Ja ootamatult asub kiriku vanim säilinud kogudusehoone maailmas Inglise maapiirkonnas, Worcestershire'is Pendocki lähedal. Kiriku misjonärid saabusid Ühendkuningriiki esmakordselt 1837. aastal. Usu 191 000 praegust liiget Suurbritannias ja Iirimaal juhivad innukalt tähelepanu sellele, et siinsed viimse aja pühad rajasid Victoria ajastul kogudusi juba enne, kui Utah’ osariigis Salt Lake City ehitati. Suur hulk algusaegadel usku pöördunuid rändas Ameerika Ühendriikidesse ja just kiriku teerajajad Suurbritanniast olid peamised sisserändajad, kes aitasid kohalikel elanikel seda linna kõrbes rajada.

Mingem edasi aastasse 2023 ja me näeme, et viimse aja pühad on Suurbritannia religioonidevahelise kogukonna liikmed. Praegu on suurem vajadus kui kunagi varem austada ja omaks võtta uskude rikkalikku mitmekesisust. 19. sajandil käskis Missouri kuberner Lilburn Boggs mormoonid osariigist välja saata või vajaduse korral „hävitada”. Tänapäeval propageerivad selle usu järgijad usu- ja veendumusvabadust (ForRB) kõigile.

Kogu maailmas on usuviha tõusuteel. Huvikaitserühma Open Doors hinnangul on viimasel aastal usu pärast tapetud kristlaste arv 5898, mis on palju suurem varasemast 4761-st. Meie seas ei tohi olla kohta antisemitismile, islamofoobiale, kristlusevastastele rünnakutele ega ühegi teise rühma tagakiusamisele. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on sidusrühm paljudes ülemaailmsetes usuvabadust toetavates organites, sealhulgas Ühendkuningriigi ForRB Foorum ja parteideülene parlamendirühm rahvusvahelise usu- ja veendumusvabaduse eest.

Viimse aja pühad nõustuvad, et inimkonna teenimiseks peame vaatama kaugemale teoloogilistest erinevustest. Kirik teeb koostööd paljude humanitaarabiasutustega. Eelmisel aastal kulutas Kirik 820 miljonit naelsterlingit abivajajate toetamiseks kogu maailmas. Me avaldame mõju üha rohkem lõhenenud maailmas. Koos kõigi uskude ja veendumustega õlg õla kõrval seismine on meie humaansuse ja kristluse ilming.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.