Teema

Lapsed Kirikus

Kirikul on programm laste õpetamiseks, mida kutsutakse Algühinguks ja mis rajati aastal 1878. Selle eesmärgiks on õpetada lastele Jeesuse Kristuse evangeeliumi ja aidata neil õppida selle põhimõtete järgi elama.

Programm on mõeldud kõigile lastele vanuses 3−11 aastat ja kestab igal pühapäeval kaks tundi. Samal ajal osalevad vanemad oma iganädalastel kirikukoosolekutel. Hetkeseisuga osaleb Algühingus kogu maailmas rohkem kui miljon last.

Algühing on jaotatud kaheks osaks: ühishetkeks ja eraldi klasside õppetunniks. Ühishetk võimaldab lastel osaleda erinevates tegevustes ning õppida ja laulda laule, mis õpetavad evangeeliumi põhimõtteid.

Lapsed osalevad ka regulaarsetel tegevuspäevadel, mis annavad neile võimaluse üksteisega suhelda ja rõõmsalt aega veeta, osaledes füüsilistes, loovates, kultuurilistes ja teenimist õpetavates tegevustes. Tegevuspäevad annavad lastele võimaluse kodus ja pühapäeval Algühingu tunnis õpitud põhimõtteid ellu rakendada.

Lapsed vanuses 8−11 aastat seavad isiklikke eesmärke, kasutades juhisena raamatukest „Usk Jumalasse”, mis aitab neil elada evangeeliumi põhimõtete järgi, arendada tunnistust ja luua sõprussidemeid. Samuti aitab see neil valmistuda 12-aastaselt Noorte Meeste või Noorte Naiste programmiga liituma.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.