Teema

Kvoorum

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus viitab sõna kvoorum meeste grupile, kes hoiavad teatud preesterluse positsiooni. Kiriku kõrgeim kvoorum on Esimene Presidentkond, millele järgneb Kaheteistkümne Apostli Kvoorum. Samuti on kaheksa Seitsmekümne Kvoorumit, mis aitavad hallata Kirikut kogu maailmas. Kohalikes kogudustes on kvoorumid diakonite, õpetajate, preestrite ja vanemate jaoks. Vaia tasandil on ka ülempreestrite kvoorum.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.