Pressiteade

Kuulutati välja 2023. aasta misjonijuhtide ülesanded

Juhtpaaride ülesanded hõlmavad sel aastal kuut uut misjonit, mis suurendab Kiriku misjonite arvu kogu maailmas 416-ni

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Esimene Presidentkond on kutsunud uued misjonijuhid ja kaaslased 134 misjonile üle maailma. Uued juhtpaarid alustavad oma kolmeaastast teenimistööd 2023. aasta juulis. Järgnevalt on loetletud Euroopa piirkondadesse kutsutud misjonijuhtide nimed ja ülesanded.

2023 mission presidents map image 01
2023 mission presidents map image 01
2023. aasta juulis oma kolmeaastast teenistust alustavate 134 misjoni uute misjonijuhtide ja kaaslaste asukohad ja arv. Joonis avaldatud Church Newsi loal.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kesk-Euroopa piirkond

Aadria mere põhjaosa: Brian E. ja Angelika Cordray

Aadria mere lõunaosa: David A. ja Emily Wood Nelson

Alpid (saksa keelt kõnelev): Martin W. ja Donna Bates

Bulgaaria / Kesk-Euraasia: Michael ja Johanna Auras

Prantsusmaa, Pariis: Ryan R. ja Heather A. Munns

Saksamaa, Frankfurt: Douglas P. ja Lynne G. Cropper

Ungari, Budapest: Chet J. ja Kristy Wall

Poola, Varssav: Gregory D. ja Christine Roney

Rumeenia, Bukarest (uus): Geoffrey R. ja Roseanna C. Fowler

Hispaania, Barcelona: Frank ja Maria Heckmann

Põhja-Euroopa piirkond

Balti: Antti ja Skaistė Makslakhti-Tolstosheev

Roheneemesaared, Praia: Abel ja Paula Chaves

Soome, Helsingi: Juha ja Ulla Lehtinen

Rootsi, Stockholm: Barry N. ja Tonya C. Johnson

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.