Teema

Kiriku ülikoolid ja kolledžid

Brigham Youngi Ülikool, Brigham Youngi Ülikool Hawaiil, Brigham Youngi Ülikool Idahos ja LDS Ärikolledž pakuvad suurepärast ilmalikku haridust, mida toetavad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku ideaalid ja usulised põhimõtted.

Kõik, kes nendes koolides õpivad, kaasa arvatud teist usku tudengid, allkirjastavad aukoodeksi, andes seega nõusoleku elada kõrgemate käitumisnormide järgi. Nad peavad olema ausad, kõlbelised ja arvestama oma käitumises teistega. Käitumisnormide hulka kuuluvad ka puhas kõnepruuk, korrapärane kirikus käimine, abieluvälistest seksuaalsuhetest hoidumine ja alkoholi ning tubaka mittetarvitamine.


Brigham Youngi Ülikool

Veebileht: www.byu.edu
Asukoht: Provo, Utah’ osariik
Rajatud: 1875
Aastal 2005 ülikooli nimekirjas olnud tudengite arv: ligikaudu 27 000
Praegune rektor: Cecil O. Samuelson


Brigham Youngi Ülikool Hawaiil

Elaniku kohta rahvusvaheliselt kõige mitmekülgsem ülikoolilinnak Ameerika Ühendriikides, nimelt on tudengeid enam kui 74 riigist.
Veebileht: www.byuh.edu
Asukoht: Laie, Hawaii osariik
Rajatud: 1955
Aastal 2005 ülikooli nimekirjas olnud tudengite arv: ligikaudu 2400
Praegune rektor: Eric B. Shumway


Brigham Youngi Ülikool Idahos

Varem tuntud Ricksi Kolledži nime all. BYU-Idahost sai 2000. aastal nelja-aastase õppeprogrammiga ülikool.
Veebileht: www.byui.edu
Asukoht: Rexburg, Idaho osariik
Rajatud: 1888
Aastal 2005 ülikooli nimekirjas olnud tudengite arv: ligikaudu 12 000
Praegune rektor: Kim B. Clark, endine Harvardi ärikooli dekaan


LDS Ärikolledž

Pakub ühe- ja kaheaastaseid kutseharidusprogramme
Veebileht: www.ldsbc.edu
Asukoht: Salt Lake City, Utah
Rajatud: 1886
Aastal 2005 ülikooli nimekirjas olnud tudengite arv: ligikaudu 1300
Praegune rektor: Stephen K. Woodhouse

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.