Pressiteade

Kirik kuulutab välja uued kutsed Ida-Euroopa piirkonna juhatuses

Esimene Presidentkond on teatanud muudatusest Ida-Euroopa piirkonna juhatuses, mis jõustuvad 1. augustil 2020.

1. augustil 2020 jõustuvad Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Ida-Euroopa piirkonna juhatuses järgnevad muudatused. Uue piirkonnajuhatuse liikmed on vanem Christoffel Golden, Ida-Euroopa piirkonna juhataja, vanem Hans Theodorus Boom, esimene nõuandja, ja vanem Kyrylo Pokhilko, teine nõuandja.

Esimese presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli kvoorumi juhatusel juhatab uus piirkonnajuhatus piirkonna Kiriku liikmeid ja kohalikke juhte vaimsetes asjades.

Vanem Christoffel Golden

Vanem Christoffel Goldenit toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldjuhist seitsmekümnena 31. märtsil 2001.

Varem teenis ta kolmandas seitsmekümne kvoorumis piirkonna seitsmekümnena Kagu-Aafrika piirkonnas ja ka piirkonna seitsmekümnena ja nõuandjana Aafrika piirkonnas. Ta on teeninud Kagu-Aafrika piirkonna juhatajana, esimese ja teise nõuandjana Lääne-Aafrika piirkonnas ja preesterluse ja pereosakonna täitevjuhatajana. Hetkel teenib ta Ida-Euroopa piirkonna juhatajana. Ta on teeninud mitmetes Kiriku kutsetes, nagu põhimisjonärina Lõuna-Aafrikas, koguduse ja vaia Noorte Meeste juhatajana, instituudiõpetajana, piiskopina ja vaiajuhatajana.

Vanem Golden on kogenud ärimees, kes on kogemusi panganduses, farmaatsias ja turunduses. Ta on lõpetanud Lõuna-Aafrika ülikooli Pretorias, kus ta on sai politoloogia ja rahvusvahelise poliitika kraadid.

Christoffel Golden sündis Johannesburgis Lõuna-Aafrikas 1. juunil 1952. Ta abiellus Diane Norma Hulbertiga 1981. aasta detsembris. Neil on neli last.

Vanem Hans T. Boom

Vanem Hans T. Boomi toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku üldjuhist seitsmekümnena 6. aprillil 2019.

Vanem Boom on teeninud mitmetes Kiriku kutsetes, sealhulgas põhimisjonärina Inglismaa Ida-Londoni misjonil, nõuandjana koguduse juhatuses, koguduse juhatajana, vaia Noorte Meeste juhatajana, nõuandjana vaiajuhatuses, vaiajuhatajana ja piirkonna seitsmekümnena Euroopa piirkonnas.

Vanem Boom sai kraadi haldusjuhtimises Mavo Hoge Vughtist 1980. aastal. Ta on töötanud sekretäri, värbaja ja müügijuhina.

Hans Theodorus Boom sündis Amsterdamis Hollandis 13. juulil 1963. Ta abiellus Ariena Johanna Broekzitteriga 1984. aastal. Neil on kolm last.

Vanem Kyrylo Pokhylko

Vanem Kyrylo Pokhylkot toetati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku piirkonna seitsmekümnena 4. aprillil 2020. Hetkel teenib ta Balti misjoni juhatajana.

Enne misjonijuhatajaks kutsumist teenis vanem Pokhylko Ukraina Kiievi vaia juhatajana. Ta on samuti teeninud vaiajuhatuse liikmena ja koguduse juhatajana. Ta teenis põhimisjonil Ukraina Donetski misjonil.

Vanem Pokhilko sai bakalaureuse- ja magistrikraadi majanduse erialal. Ta on oma karjääri jooksul töötanud erinevates rollides, sealhulgas Ukraina Kiievi templi kantseleiülemana.

Kyrylo Pokhylko sündis 12. oktoobril 1975. Ta abiellus Elena Terekhovaga 2002. aasta septembris. Neil on kaks last.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.