Teema

Kõrgem nõukogu

12-meheline grupp, kes on kutsutud juhtima Kiriku tööd vaias. Need kõrgema nõukogu liikmed töötavad vaiajuhataja juhtimisel ja aitavad koolitada ja juhendada vaia personali ning tegelevad eri programmidega. Kõrgem nõukogu koguneb samuti distsiplinaarnõukogus, kui mõni tõsine üleastumine mõjutab kellegi liikmestaatust Kirikus.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.