Teema

Genealoogia

Genealoogia ehk esivanemate või sugupuu uurimine on üks populaarsemaid hobisid kogu maailmas. Kõikidest usunditest ja rahvustest inimestele meeldib avastada, kust nad pärinevad. Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmetele on oma pereajaloo väljaselgitamine midagi enamat kui pelk meelelahutus. Viimse aja pühad usuvad, et pered võivad olla koos ka pärast seda elu. Seepärast on oluline tugevdada suhteid kõikide pereliikmetega, nii nendega, kes on elus, kui ka nendega, kes on surnud.

Viimse aja pühad usuvad, et perekondade igaveseks ühteliitmine on võimalik tänu pühadele pitseerimistalitustele, mis leiavad aset templis. Neid templitalitusi võib asemikuna sooritada ka surnute eest. Seetõttu on mormoonide jaoks pereajaloo uurimine oluline eeltöö, et teha templitööd surnute eest. Viimse aja pühad usuvad, et surnud võivad valida, kas võtta nende eest sooritatud talitused vastu või mitte.

1894. aastast alates on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik pühendanud aega ja vahendeid, et koguda ja jagada genealoogilise tähtsusega ülestähendusi. Tänu koostööle valitsuste arhiivide, kirikute ja raamatukogudega on Kirik loonud suurima perekonnaandmete kollektsiooni kogu maailmas, kus on informatsiooni rohkem kui kolme miljardi surnud inimese kohta. Alguses tehti seda kõike Utah’ Genealoogia Seltsi kaudu ja nüüd FamilySearchi kaudu, mis on Kiriku toetatud mittetulundusühing.

FamilySearch pakub juurdepääsu informatsioonile, mis pärineb enam kui 100 riigist, nende andmete hulgas on sünni-, abielu- ja surmatunnistused, rahvaloenduste andmed, pärimistunnistused ja testamendid, maaregistri andmed ja palju muud. Need andmed on avalikkusele tasuta kättesaadavad veebilehe FamilySearch.org kaudu, ülemaailmselt tuntud Pereajaloo raamatukogus Salt Lake Citys ja 4600 kohaliku pereajaloo keskuse võrgustiku kaudu 126 riigis.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.