Teema

Apostel

Kõrgeim preesterluse amet Kirikus. Apostlid teenivad elu lõpuni ja on Jeesuse Kristuse erilised tunnistajad maailmale. Nad teenivad Kiriku kõrgeimates juhtorganites. Kolm apostlit moodustavad Esimese Presidentkonna. Kaksteist apostlit moodustavad Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi.

Vt ka Kaheteistkümne Apostli Kvoorum

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.