Teema

Algühing

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on väga oluline õpetada lastele Jumala plaani ja aidata neil järgida Jeesuse Kristuse eeskuju. Et seda eesmärki saavutada, on Kirik loonud Algühingu organisatsiooni lastele vanuses 18 kuud kuni 12 aastat.

Algühing on loodud, et toetada vanemate usulisi õpetusi. Lapsed kohtuvad mormoonide jumalateenistuste ajal igal pühapäeval, et arutada Kiriku õpetusi, osaleda õppetegevustes ja laulda laule. Igas vanuses lastel on võimalus osaleda nendel koosolekutel, öeldes palveid, lugedes pühakirju ja kõneledes evangeeliumi teemadel. Pühapäevase Algühingu ajal kohtuvad lapsed väikestes klassides koos teiste samas vanuses lastega õpetuse saamiseks. Neid õpetusi õpetavad täiskasvanud koguduseliikmed, kellel on palutud selle kutse täitmiseks oma aega panustada.

Maailmas on üle miljoni Algühingu lapse. Algühingu organisatsiooni haldab üldjuhatus, kuhu hetkel kuuluvad Õde Joy D. Jones, Õde Bonnie H. Cordon ja Õde Cristina B. Franco.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.