Teema

Aaroni preesterlus

Vähem preesterlus Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kahest preestrlusest. Aaroni preesterlus antakse ustavatele meessoost Kiriku liikmetele alates 12. eluaastast ja iga mees asetatakse ametisse käte pea peale panemise kaudu. Preesterluse kutsesse asetatud meeste kohta öeldakse tihti, et nad hoiavad preesterlust. Enamik viimse aja pühadest mehi on preesterluse hoidjad.

Aaroni preesterluses on kolm ametiastet: diakon, õpetaja ja preester. Diakonid on tavaliselt vanuses 12 kuni 14 aastat, õpetajad vanuses 14 kuni 16 aastat ja preestrid vanuses 16 kuni 18 aastat. Kirikuga liitunud mehed, kes on vanemad kui 18, ei pea tegema läbi kõiki neid etappe, vaid nad asetatakse üldjuhul kohe preestri ametisse.

Aaroni preesterluse hoidjad valmistavad ette ja jagavad Kiriku liikmetele pühapäevasel jumalateenistusel sakramenti (sarnane armulauaga), aitavad külastada liikmeid nende kodus, koguvad annetusi vaeste heaks ja teenivad muul moel. Aaroni preesterluse nimetus tuleb Moosese venna Aaroni nimest Vanas Testamendis.

Vt ka: Melkisedeki preesterlus, preesterlus

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.