ülestõusmispühad 2022 billboard.jpg
Esimese Presidentkonna sõnum

2022. aasta ülestõusmispüha sõnum

Esimene Presidentkond

„Ta on üles tõusnud” oli esimese ülestõusmispüha ingellik sõnum. Kuulutame sügava armastuse ja tänutundega oma tunnistust, et Kristus on tõepoolest üles tõusnud.

Jumal Isa on meile andnud oma armastatud Poja Jeesuse Kristuse jumaliku sünni, võrreldamatu elu ja lõpmatu lepitusohvri.

Isa väel tõusis Jeesus üles ja sai võidu surma üle. Ta on meie ülestõusnud Päästja, meie Eeskuju ja meie Lunastaja. Tema on maailma valgus, elu ja lootus. Tema tee on rada, mis juhatab õnnele selles elus ja igavesse ellu tulevases maailmas.

Kutsugu ülestõusmispühade imeline tähendus kõiki järgima Jeesust Kristust ja armastama üksteist nii, nagu Ta õpetas sõnas ja teos.

President Russell M. Nelson

President Dallin H. Oaks

President Henry B. Eyring

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.