Teema

Üldjuht

Termin, mis viitab igale Kiriku vanemjuhile. Esimeses Presidentkonnas, Kaheteistkümne Apostli Kvoorumis, Esimeses ja Teises Seitsmekümne Kvoorumis ja Juhtivas Piiskopkonnas on kõik üldjuhid.

Vt samuti "Kiriku organisatsiooni struktuur"

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.