Teema

Õpetaja

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus on sõnal õpetaja kaks tähendust.

  1. See võib olla vastutav amet Aaroni preesterluses, mida tavaliselt hoiavad noored mehed vanuses 14−15. Õpetajad valmistavad ette leiva ja vee, mida jagatakse sakramendi ajal (sarnane armulauale) pühapäevasel jumalateenistusel. Need noored mehed võivad teenida ka koduõpetajatena ja külastavad oma kohaliku koguduse liikmeid. Kohalikes kogudustes on õpetajad organiseeritud kvoorumitesse. Nendes väikestes gruppides on noortel meestel juhipositsioonid, nad viivad läbi üritusi ja toetavad üksteist püüdlustes elada vastavalt Jeesuse Kristuse evangeeliumile.
  2. Isik, kes õpetab kirikus mõnda tundi. Need võivad olla tunnid lastele, noortele või täiskasvanutele. Neid tunde õpetatakse tavaliselt osana pühapäevasest jumalateenistusest eesmärgiga tugevdada inimeste usku ja suurendada teadmisi pühakirjadest ja Kiriku õpetusest.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.