Pressiteade

Viimse aja pühad vaktsineerimisest

Kuna huvi Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku seisukoha vastu seoses vaktsineerimisega üha suureneb, avaldame siinkohal üleilmse Kiriku kõrgeima juhtorgani, Esimese Presidentkonna ametliku teadaande teksti ennetatavate haiguste vastu vaktsineerimise ja immuniseerimise tähtsuse kohta, mis anti välja 19. jaanuaril 2021:


Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik on toetanud vaktsineerimist sõnade ja tegudega mitme põlvkonna vältel. Kiriku toimeabialaste jõupingutuste juures on tähtis osa elupäästvate vaktsiinide rahastamisel, levitamisel ja manustamisel kogu maailmas. Vaktsineerimine on aidanud langetada või peatada selliste laastavate nakkushaiguste levikut nagu lastehalvatustõbi, difteeria, teetanus, rõuged ja leetrid. Asjatundlike meditsiinitöötajate manustatud vaktsiinid kaitsevad tervist ja elu.


Kui see pandeemia levis üle kogu maailma, lõpetati Kirikus viivitamatult koosolekute pidamine, suleti templid ja piirati muid tegevusi, kuna me soovime olla head maailmakodanikud ja anda oma panuse pandeemiaga võitlemisel.


Praegusel arendatakse COVID-19 vaktsiine, mille nimel on palju tööd tehtud, palvetatud ja paastutud, ning osa neist juba manustatakse. Kohalike terviseametnike juhatusel pakuti vaktsiine esmalt tervishoiutöötajatele, hädaabi osutajatele ja elanikele, kellel on COVID-19 haigestumise korral suur risk haiglaravi vajada. Vanusest lähtuvalt on nüüd ka Kiriku üle 70aastastel seeniorjuhtidel heameel vaktsineerimisvõimalusest osa saada.


Kirik innustab oma liikmeid, töötajaid ja misjonäre olema head maailmakodanikud ja aitama pandeemiat maha suruda, kaitstes ennast ja teisi ning lastes end sobiva võimaluse tekkides immuniseerida. Me soovitame, et liikmed peaksid vaktsineerimisotsuse langetamisel võimaluse korral nõu asjatundlike meditsiinitöötajatega, kellega oma isiklikku seisundit ja vajadusi arutada.

Kiriku ajakohastatud üldkäsiraamatus lisandub järgmine teave:


Vaktsineerimine (38.7.13)


Asjatundlike meditsiinitöötajate manustatud vaktsiinid kaitsevad tervist ja elu. Kiriku liikmeid julgustatakse kaitsma ennast, oma lapsi ja kogukonda vaktsineerimise abil.


Lõppkokkuvõttes jääb vaktsineerimisotsus igaühe enda otsustada. Murede tekkides peaksid liikmed pidama nõu asjatundlike meditsiinitöötajatega ja otsima juhatust ka Pühalt Vaimult.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.