Pressiteade

Vanem Robert D. Hales suri 85 aastasena

SALT LAKE CITY — vanem Robert D. Hales, Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liige, suri täna kell 12:15 kõrge vanuse tõttu. Ta oli 85-aastane (sündis 24. august 1932). Vanem Hales oli surma ajal 85 ja viibis koos oma perega.

Robert Dean Hales sündis New Yorgis 24. augustil 1932. Ta lõpetas Utah Ülikooli ja sai Harvardi Ülikoolist magistrikraadi ärijuhtimises. Ta teenis Ameerika Ühendriikide õhujõududes hävituslennuki piloodina. Ta abiellus Mary Crandalliga ja neil on kaks poega.

Vanem Halesi kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse 2. aprillil 1994 ja ta sai üldjuhiks 4. aprillil 1975. Üldjuhina teenis ta esiti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi assistendina ja hiljem Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmena. Ta oli Kiriku juhtivpiiskop 1985. aasta aprillist kuni ajani, mil ta 1994. aastal Kaheteistkümne Kvoorumi liikmeks kutsuti.

„Ta elas oma tunnistuse järgi,” ütles president Henry B. Eyring Esimesest Presidentkonnast. „Ta tundis Jumalat. Ta tundis Päästjat ja armastas Teda.” .. ja käitus, nagu oleks Jumal lähedal, nagu oleks Taevane Isa lähedal.”

Apostli kutseks on olla „Jeesuse Kristuse eriline tunnistaja” kogu maailmas. Vanem Hales on õpetanud: „Kui meil on usku meie Päästjasse, siis aitab ta meid katsumustes ja kannatustes ning me suudame lõpuni vastu pidada ja pärast seda surelikku prooviaega Tema juurde tagasi pöörduda. Ta elab ja teab ning armastab meist igaühte. Ta soovib väga meid õnnistada, kui me Tema juurde tuleme.”

 

Enne kui ta kutsuti üldjuhiks, teenis vanem Hales viis aastat regionaalesindajana, juhtides mitmeid Kiriku kogudusi. Samuti on ta teeninud koguduse juhatajana, piiskopina (kolmel korral), kõrgema nõukogu liikmena ja vaiajuhataja nõuandjana, täites märkimisväärseid kohustusi. 1970ndate aastate lõpus oli ta Inglismaa Londoni misjoni juhataja, lisaks on ta teeninud esimese nõuandjana Kiriku Pühapäevakooli üldjuhatuses.

„Vanem Hales on inimeste ehitaja,” ütles president Eyring. „Ta on aastate jooksul paljusid vaikselt aidanud. Kui ta kuuleb kellegi vajadustest, siis võtab ta selles suhtes midagi ette.”

Enne kui ta kutsuti täisajalisse teenistusse Kirikus, oli vanem Halesil väljapaistev karjäär äris, ta töötas kolmes suurettevõttes juhtivatel kohtadel. President Eyring kirjeldas vanem Halesi kui fenomenaalset ärimeest, kes oli tundlik ja truu ning kellel oli võime inimesi mõista.

Kirik jagab infot matusetalituse korraldustest, kui see info muutub kättesaadavaks. Pole veel teada, millal Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse kutsutakse uus liige.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.