Pressiteade

Vanem Richard G. Scott (1928-2015)

Vanem Richard G. Scott Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist suri  22. septembri hommikul kell 10:45 oma kodus omaste keskel Salt Lake Citys kõrgest vanusest tingitud põhjustel. Ta oli 86-aastane. Vanem Scott on sündinud 7. novembril 1928.

Vanem Scott kutsuti apostliks 1. oktoobril 1988. Ta kutsuti Esimese Seitsmekümne Kvoorumi liikmeks 2. aprillil 1977. a ja selle kvoorumi juhatuses teenis ta alates 1983. a oktoobrist kuni apostliks kutsumiseni aastal 1988.

„Vanem Scott hoidis väga edukalt pilku igavikul,” ütles vanem D. Todd Christofferson Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist, kes noore misjonärina oli teeninud vanem Richard G. Scotti juhtimise all. „Tema sõnumid olid täis lootust. Ta pidas meeleparandust ja lepitust tähtsaimaks, sest teadis, et sealt tuleb meie lootus, et see on see, millele me tõelise meeleparanduse ja lepituse mõju tulemusena loota võime – saada oma ellu Jeesuse Kristuse armu.”

Nagu Uue Testamendi aegseid apostleid, kutsutakse ka viimse aja pühadest apostleid olema Jeesuse Kristuse erilised tunnistajad. Vanem Scott oli üks 15 mehest, kes aitavad juhtida kasvu ja arengut ülemaailmses Kirikus, millel on üle 15 miljoni liikme. 

Vanem Scott on õpetanud: „Elus on vähe asju, mis toovad nii palju rõõmu kui võimalus aidata teistel elu paremaks muuta.”

„Ma ei saaks minna kuhugi, eriti Ladina-Ameerikas, kus tema ei oleks teeninud nii kaua ja nii mitmes paigas – ma ei saaks minna kuhugi, kus ma ei näeks tema jalajälgi, kus ma ei kohtaks kedagi, kes on mingil moel tundnud tema mõju,” ütles vanem Christofferson.

Richard Gordon Scott sündis 7. novembril 1928. a Idaho osariigis Pocatellos Kenneth Leroy ja Mary Whittle Scotti peres. Ta teenis põhimisjonil Uruguays ja aastatel 1965 kuni 1969 juhatas ta Argentina põhjamisjonit Argentinas Cordobas.

Vanem Scott lõpetas George Washingtoni Ülikooli mehaanikainseneri erialal ja kraadiõppe läbis tuumainseneri alal Tennessees Oak Ridge’i Ülikoolis. 1953. kuni 1965. aastani teenis vanem Scott admiral Hyman Rickoveri alluvuses, kes juhatas tuumakütuse väljatöötamist mitmetele mereväe ja maal asuvatele jõujaamadele. Samuti töötas ta eranõustajana tuumaenergia ettevõtetes.

2008. aastal sai vanem Scott Brigham Youngi Ülikooli kristliku teenimise audoktori kraadi.

Enne vanem Scotti suri tema naine Jeanene, kes lahkus meie seast 15. mail 1995. Paljud Kiriku liikmed teadsid vanem Scotti kui armastavat abikaasat. Temast jäävad maha seitse last.


„Me mäletame teda kui väsimatut töötegijat, väsimatut teenijat ja Issanda sõpra, kes kulutas oma elu Issanda aate nimel ja tegi seda rõõmuga,” ütles vanem Christofferson. „Ma arvan, et teda jäädakse alati meenutama kui lootuse sõnumi edastajat.”

Kirik jagab infot matusetalituse korraldustest, kui see info muutub kättesaadavaks. Pole veel teada, millal vanem Scotti mantlipärija Kaheteistkümne Apostli Kvoorumisse kutsutakse ja välja kuulutatakse.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.