Pressiteade

Vanem Patrick Kearon kutsuti Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeks

Vanem Patrick Kearon on Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi uusim liige. Ta kutsuti neljapäeval, 7. detsembril 2023 ning hiljem samal päeval pühitsesid ta ametisse president Russell M. Nelson ning teised Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmed.

Elder-Kearon
Elder-Kearon
Vanem Patrick Kearon2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Teenimine pühas apostlikutses on üks tunnistus maailmale Issanda Jeesuse Kristuse jumalikkusest,” ütles president Russell M. Nelson, kui ta 1984. aastal selles ametis teenima kutsuti.

Lisaks oma esmasele kohustusele olla Kristuse nime erilised tunnistajad kogu maailmas lasub neil apostlitel ka märkimisväärne halduskohustus ülemaailmse Kiriku toimimise ja arengu jälgimisel. Kaheteistkümne Apostli Kvoorum on Kiriku suuruselt teine juhtorgan. Nad teenivad Esimese Presidentkonna juhatusel, kuhu kuuluvad Kiriku president ja kaks nõuandjat.

Vanem Kearon, kes on olnud Seitsmekümnete Presidentkonna vanemjuhataja alates 2020. aasta augustist, asub apostli ametikohale selle tõttu, et pühapäeval, 12. novembril 2023 suri president M. Russell Ballard. Vanem Kearon, Briti ja Iiri kodanik, on teeninud üldjuhist seitsmekümnena alates 3. aprillist 2010.

„See püha kutse on minu jaoks väga hirmutav ja alandlikuks tegev,” ütles vanem Kearon. „Pean panema kogu oma usalduse Päästjale, püüdes saada selliseks, nagu Ta vajab, et ma oleksin, ja jagan oma tunnistust Tema armastusest ja valgusest. Jeesuse Kristuse küllus ja arm on toonud minu ellu tohutut rõõmu ning samuti tervendavat palsamit katsumuste ajal. Ma armastan Teda. Ma püüan Teda teenida parimal võimalikul viisil. ”

62-aastane vanem Kearon kasvas üles Ühendkuningriigis ja Lähis-Idas, kus tema isa töötas kaitsetööstuses. 10-aastaselt õppis ta Inglismaal internaatkoolis, samal ajal kui tema vanemad jäid Saudi Araabiasse. Selle lahusoleku märkimisväärne katsumus arendas temas kestvaid kaemusi ja tundlikkust, mida on näha tema teenimistöös.

„Loomulikult oleme me kõik kodust kaugel,” õpetas vanem Kearon kunagi Brigham Youngi ülikooli üliõpilastele. „Metafoor meie igavese kodu kohta on selge. ‥ Meie Igavene Isa ei ole lasknud ühelgi meist kodust lahkuda, lahkuda Tema juurest ilma võimaluseta saada osa Tema armastusest ja Tema juhatusest – iga päev meie elus.”

Täiskasvanueas elas ja töötas vanem Kearon Ühendkuningriigis, Saudi Araabias ja Ameerika Ühendriikides paljudes tööstusharudes, sealhulgas juhtis oma kommunikatsiooniga seotud konsultatsioonifirmat.

Vanem Kearoni esimene kokkupuude Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikuga oli ajal, mil ta elas Californias koos viimse aja pühade perekonnaga. Ta ütles, et nad „elasid rõõmsas eksistentsis, mis põhines teenimisel”. Mõni aasta hiljem kohtus ta Londonis tänaval misjonäridega ja lõpuks ristiti ta 1987. aasta jõululaupäeval.

Kaks aastat pärast ristimist kohtus vanem Kearon Jennifer Hulmega, kes õppis Provos Brigham Youngi ülikoolis. Ta külastas Londonit kuuekuulise välisõppe raames. Paar abiellus 1991. aastal Californias Oaklandi templis ja elas seejärel 19 aastat Inglismaal, enne kui nad kolisid Utah’sse, kui vanem Kearon kutsuti üldjuhist seitsmekümneks. Neil on neli last: Sean (kes suri imikueas), Elizabeth, Susannah ja Emma.

Enne tema üldjuhiks kutsumist teenis vanem Kearon erinevates Kiriku ülesannetes, nende seas piirkonna seitsmekümne, vaiajuhataja ja koguduse juhatajana.

Vanem Kearonit toetatakse 2024. aasta kevadisel üldkonverentsil.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.