Pressiteade

Vanem ja õde Renlund teenivad õdesid Londoni kesklinnas

„Jeesus Kristus on põhjus, miks me siin oleme”

Rahvahulgad täitsid Londoni kesklinna ühel aasta kõige päikselisemal päeval, kuid mitte kusagil ei olnud rohkem inimesi kui Hyde Parki kogudusehoones, kui sajad õed Inglismaa Londoni misjonilt kogunesid, et kuulata inspireerivaid sõnumeid Jeesuse Kristuse apostlilt Abiühingu pühalikul koosolekul pühapäeval, 19. mail 2024.

Vanem Dale G. Renlundit ja tema abikaasat, õde Ruth L. Renlundit, saatsid Seitsmekümne kvoorumist vanem Hans T. Boom ja tema abikaasa, õde Marjan Boom. Seitsmekümnest piirkonnavanem Robert F. Schwartz ja piirkonnaorganisatsiooni nõustaja, õde Linda Sheppard, olid samuti kohal koos oma abikaasadega.

Vanem Renlund avas koosoleku, jagades vägevat tunnistust Päästjast. Tsiteerides populaarset kirikulaulu „Mu Lunastaja elab, tean”, jagas ta: „Jeesus Kristus on põhjus, miks me siin oleme. Ma tean tõepoolest, et Ta elab! Ta on teie ja minu „sõber, jumalik ja hea”. Tõeline ime leiab teie elus aset siis, kui te seda ise teada saate. See on siis, kui teie elu muutub. See on see, mis muudab kõigi elu.”

Vanem Renlund jagas lugu oma perega Briti muuseumi külastamisest, et näha eksponeeritud Magna Cartat. Saabudes oli näitusesaal inimesi täis ja enamik keskendus ainult teisele eksponaadile – populaarse biitlite laulu algupärasele käsitsi kirjutatud tekstile. Vanem Renlund kasutas seda lugu, et innustada kogudust keskenduma asjadele, mis on kõige olulisemad: Jeesus Kristus ja Tema elav prohvet.

Kõige enam puudutas kohal viibinud õdesid aga Renlundi isiklik teenimine pühaliku koosoleku ajal. Vanem Renlund kinnitas õdedele: „Jeesus Kristus pühitseb teie heaks teie sügavaima ahastuse. Tema on ainuke, kes seda suudab. Tema on see, kellele me toetume. Teda tundma õppides olen aru saanud, et Ta armastab taastada seda, mida teie ei saa taastada. Talle meeldib ravida haavu, mida teie ei saa ravida. Talle meeldib parandada seda, mis on parandamatult katki. Ta armastab tasuda teile kõige ebaõigluse eest, mida olete elus kogenud. Ja ta pühitseb teile selle kõige sügavama ahastuse, ta hüvitab selle ja teie kannatused sünnivad teile kasuks.”

Vanem Renlundi vägevale sõnumile järgnes mitu kõnelejat sarnastel teemadel Jeesuse Kristuse tundmaõppimise õnnistustest templis pühade lepingute sõlmimise ja pidamise ning elava prohveti järgimise kaudu. Õde Sheppard märkis, et õed oleksid Jeesuse Kristuse juurde tulemise õnnistustest „täiesti rabatud” ja õde Renlund kinnitas, et „tempel aitab meid meie igavikulise vaatenurga saamisel”.

Õdedel paluti esitada küsimusi, millele Renlundid 45-minutilisel küsimuste-vastuste osas vastasid. Vanem ja õde Renlund vastasid armastusega küsimustele paljudel teemadel. Mõned neist olid järgmised: mure Kirikust lahkuvate lähedaste pärast, nõuanded neile, kelle pereliikmed kuuluvad LGBT hulka, kuidas vältida lõhesid mitmekultuurilistes üksustes, noorte naiste abistamine Abiühingusse üleminekul, Kiriku naisorganisatsioon, naiste roll preesterluses ja palju muud. Paljud tundsid inspiratsiooni, kui vanem Renlund prohvetlikult kuulutas ja tunnistas, et „Jeesuse Kristuse kaudu hüvitatakse kõik ebaõiglus”.

Lõpetuseks jagas ta oma tunnistust elavast prohvetist, öeldes, et ta teab, et „Russell M. Nelson on tänapäeval Jumala prohvet maa peal”. Ta lisas, et igaüks võib saada sama teadmise ja tunnistuse: „Kui te küsite, tehakse see teile teatavaks, ja kui teate, et teid juhib täna prohvet, muudab see teie elu. Kui teate, et Jeesus on Kristus, muudab see teie elu ja me näeme küsimusi õigest vaatenurgast.” Inglismaa Londoni misjoni Abiühingu õdesid innustas ja tugevdas tunnistus Jeesusest Kristusest ja apostli isiklik teenimine.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.