Pressiteade

Vanem ja õde Gongil diagnoositi COVID-19

Uuendatud 8. oktoobril 2020

Kiriku pressiesindaja Eric Hawkins andis 8. oktoobril 2020 välja järgmise avalduse:

Vanemal ja õel Gongil on jätkuvalt väga kerged COVID-19 sümptomid ja nad paranevad kodus. Nad on tänulikud paljude palvete ning mure ja armastuse avalduste eest. Rohke ettevaatlikkuse tõttu testiti kõiki Esimese Presidentkonna ja Kaheteistkümne Apostli Kvoorumi liikmeid ning kõik testid olid negatiivsed. Kiriku juhid jätkavad ettevaatlikkust ja järgivad kõiki COVID-19-ga seotud tervishoiualaseid juhiseid ning julgustavad meie liikmeid sama tegema. 

Vanem ja õde Gongil diagnoositi COVID-19

Nende seisund on kerge ja arstid jälgivad neid tähelepanelikult

Kiriku pressiesindaja Eric Hawkins on teinud järgmise avalduse:

Nagu sel nädalavahetusel toimunud üldkonverentsil öeldi, puutus vanem Gerrit W. Gong hiljuti kokku COVID-19-ga ega osalenud konverentsil kohapeal.

Tema ja õde Gong on andnud viiruse suhtes positiivse testi.

Nende seisund on kerge, kuid nad on ettevaatlikud ja arstid jälgivad nende tervist hoolikalt.

Et kaitsta Kiriku juhte, järgib Kirik lähikontaktide jälitamiseks kõiki sobivaid terviseprotokolle ning viiruse kohta kehtivaid tervisekaitse juhiseid, sealhulgas vajadusel ka isolatsioonis viibimist.

Julgustame jätkuvalt kõiki Kiriku liikmeid astuma samme, et kaitsta ennast ja üksteist selle ülemaailmse pandeemia ajal.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.