Uudislugu

Vanem Bednar ja vanem Gong arutavad, kuidas moslemeid paremini mõista

19. oktoobril 2021 esinesid Ameerika Ühendriikides Provos Brigham Youngi ülikoolis (BYU) toimunud kahepäevasel konverentsil „Islamimaailm täna: probleemid ja perspektiivid” kaks Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku apostlit, vanem David A. Bednar ja vanem Gerrit W. Gong. Nad julgustasid Kiriku liikmeid paremini mõistma sarnasusi ja erinevusi, mis neil on maailma 1,8 miljardi islamiusu järgijaga.

Vanem David A. Bednar ütles: „Need kaks usku on paljudes meie põhiõpetustes erinevad, kuid paljud meie väärtused ja viisid, kuidas me oma usku järgime, on sarnased ning peegeldavad meie armastust Jumala ja kaasinimeste vastu.” Vanem Gerrit W. Gong ütles, et mõistmist tuleks otsida avatult ja ausalt, „mõistmisega, et oleme vennad ja õed, kes kuuluvad samasse inimkonda”.

„Jeesus Kristus õpetab, et kaks suurt käsku on armastada Jumalat ja armastada üksteist rohkem,” ütles vanem Gong. „Parem üksteise mõistmine aitab meil üksteist armastada. Õppigem jagama ja mõistma avalikult ja õigesti, et võiksime suhtuda üksteisesse austuse ja hea tahte avatud kätega, mitte teadmatuse või vastandumise rusikaid vehkides.”

Teisipäeva õhtul kohalviibinud moslemist sõpradele väljendas vanem Bednar Kiriku siirast soovi „ühineda teiega head tehes”. Ta palvetas, et „Aabrahami Jumal – meie kõigi Jumal – valvaks ja õnnistaks meid kõiki selles tähtsas ja olulises ettevõtmises”.

Kaks apostlit teatasid ka uuest brošüürist „Moslemid ja viimse aja pühad: uskumused, väärtused ja elustiilid”. See avaldatakse evangeeliumi raamatukogu rakenduses 2022. aastal. Vanem Bednar ütles, et dokument on aastatepikkuse töö vili, sealhulgas koostöö moslemiimaamidega.

Joseph Smith kuulutas Kiriku esimestest päevadest peale uskudevahelise dialoogi põhimõtteid ja austust nende vastu, kelle tõekspidamised meist erinevad. On palju näiteid Kiriku juhtide läbikäimisest moslemijuhtidega. Need hõlmavad vanem Gongi kohtumist sunniitide moslemijuhiga 2019. aastal Aasias ja Okeaanias, vanem Bednari kohtumist viimase kahe aasta jooksul Sudaani juhtidega nende kodumaal ja Templiväljakul, vanem Ronald A. Rasbandi tutvumist mitme moslemijuhiga 2021. aasta G20 religioonidevahelisel foorumil Itaalias ja palju muud.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.