Teema

Vai

Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku kogudused on organiseeritud geograafilise asukoha alusel ja liikmed käivad jumalateenistustel oma kodu lähedal. Iga liige kuulub vaia, mis sarnaneb piiskopkonnale. Vaia juhti kutsutakse vaiajuhatajaks.

Sõna vai on võetud Vanast Testamendist, milles kirjeldatakse kogudusetelki ehk Kirikut, mida hoiavad püsti toevaiad (vt Jesaja 54:2).

Iga vai koosneb mitmest väiksemast kogudusest või harukogudusest. Vaias on tavaliselt 5 kuni 12 kogudust.Piirkondades, kus Kirik on alles uus, on liikmed organiseeritud vaiade asemel ringkondadesse.

Vaia haldamiseks vajaliku aja ja töö eest ja liikmete vajaduste rahuldamise eest hoolitsevad liikmed ise. Kohalikud juhid paluvad enamikul liikmetest mingil viisil Kiriku töösse panustada. Kohustuste hulka kuuluvad haldusalased, õpetamise või teenimisega seotud kutsed. Neid kohustusi muudetakse regulaarselt vastavalt koguduse vajadustele.

Stiilijuhend:Kirjutades Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikust, palume esmamainimisel kasutada alati Kiriku täisnime. Lisainfot Kiriku nime kasutamise kohta leiate meie võrgus olevast Stiilijuhend.